top of page

Ernæringsterapi

Ernæringsterapi
Ernæringsterapi er en del av "funksjonell medisin", der maten brukes som et aktivt "verktøy" til bedre vektkontroll, bedre helse og økt velvære.
Mat er ikke bare næring og energi. Mat er informasjon. Det betyr at hver gang du spiser /drikker noe, gir du informasjon om hva som skal skje i din kropp. Bl.a. om du ska øke eller dempe forbrenningen, øke eller dempe sult og søthunger og øke eller dempe ulike sykdomsprosesser.
I ernæringsterapi tas det hensyn til hvordan ulike matvarer påvirker fysiologiske prosesser, der bedre blodsukkerregulering, stabilisering av hormonene og bedring av tarmfloraen står sentralt. 
 
Selv om ingen har noen garantier, kan du alltids gjøre noe og dermed øke mulighetene for å kunne leve et mer aktivt liv, med en kropp som fungerer bedre, både fysisk og psykisk. 

Ca 80 % av dagens kroniske lidelser relateres til kosthold og livsstil. Det betyr at en kostjustering kan være svært nyttig og bidra til betydelig bedre livskvalitet.  

 

I stedet for å spise litt av alt og ta det som det kommer, kan du i stor grad ta styringen over din egen vekt og helse. 

 

Med å regulere ubalansene nå, fremfor å vente med tiltak til overvekt og sykdom er et faktum, kan du forebygge, bremse og i mange tilfeller også reversere en rekke av dagens største helseutfordringer. 

Sjansen for at du skal kunne drive med de aktivitetene du elsker, med en kropp som spiller mer på lag med deg, vil dermed øke mange hakk. 

Selv om ernæringsterapi kan redusere behovet for medisiner, må ikke ernæringsterapi, under noen omstendigheter, erstatte vanlig legebehandling og eventuelle endringer i medisinbruk, må kun skje i samråd med egen lege 

   

bottom of page