top of page

Ernæringsterapi

Ernæringsterapi
Ernæringsterapi er en del av "funksjonell medisin", der maten brukes som et aktivt "verktøy" til bedre vektkontroll og bedre helse.
 
Ved hjelp av enkle kostjusteringer kan du forebygge, bremse og reversere en rekke av dagens moderne plager og lidelser. 
 
Bedre blodsukkerregulering, stabilisering av hormonene og bedring av tarmfloraen er sentrale faktorer innen ernæringsterapi.
 
Selv om ingen har noen garantier, kan du alltids gjøre noe og dermed øke mulighetene for å kunne leve et mer aktivt liv, med en kropp som spiller mer på lag med deg.  

Ca 80 % av dagens kroniske lidelser relateres til kosthold og livsstil. Det betyr at en kostjustering kan være svært nyttig og bidra til økt livskvalitet. 

 

I over 50 år har vi hatt fokus på at vekt og helse handler om å spise mindre og trene mer.

Fysisk aktivitet er absolutt viktig for helsa, men nøkkelen er å spille på lag med hormonene.

Effekten av treningen vil samtidig bli betydelig bedre når du samtidig samarbeider med hormonene i stedet for å motarbeide dem. 

Med å ta tak i rotårsaken, fremfor å vente med tiltak til overvekt og sykdom er et faktum, øker du sjansene for å gå framtiden i møte med mer energi og overskudd, en kropp som fungerer bedre, stå bedre rustet mot sykdom og ny garderobe i en størrelse eller to mindre.   

 

Lykke til med bedre vektkontroll og bedre helse 😊

bottom of page