Tro vs vitenskap og fakta!

Det virker ofte som om det meste her i verden handler om tro, men ganske mye dreier seg om vitenskap og fakta, særlig innen fagfeltet ernæring.

Bl.a. er matens innhold ganske godt avklart. Det er strenge krav om merking av matvarene våre og selv om vi ikke har 100 % kontroll har vi rimelig god oversikt over innholdet i dagens matvarer.

Hva maten brytes ned til er i stor gradkjent og stadig nye sammenhenger om matens innvirkning på kroppens fysiologi avklares!

På tross av fakta som er synlige med det blotte øye og kan påvises med ulike testemetoder, fremstilles de likevel ofte som tro.

Vi vet bl.a. at sukker og stivelse får blodsukkeret til å stige. Et lite stikk i fingen, viser nøyaktig hvor mye og hvor lang tid det tar før blodsukkeret har sunket igjen.

At det går ned igjen sørger hormonet insulin for. Jo mer sukker og stivelse i kosten, jo mer insulin skilles ut! Det er ren fysiologi!

Så lenge insulinet fungerer normalt, er blodsukkeret normalt, på tross av mye sukker og stivelse i kosten. Sukkeret som ikke umiddelbart brukes, lagres til senere bruk. I første omgang som et glukoselager, glukogen. Hvis det er enda mer til overs, lagres resten som fett.

Etter mange år med høyt insulinnivå, begynner det å bli rimelig fullt opp i de ulike lagrene. Effekten av insulin avtar og blodsukkeret begynner å stige. Først bare noen få desimaler, etterhvert bryter reguleringsmekanismene sammen og diabetes 2, evt andre sykdommer er et faktum.

Denne hormonelle ubalansen kalles insulinresistens, syndrom X eller metabolsk syndrom! En ubalanse som kan resultere i en rekke lidelser! Alt fra små hverdagsplager til alvorlige sykdommer.

For insulin har flere funksjoner enn å regulere blodsukkeret. og høyt insulinnivå over tid kan bli katastrofe!

Insulin er bl.a.

- Kroppens fettlagringshormon - Overskuddsenergien lagres ofte først rundt magen, men også i blodet, i leveren og etterhvert "all over". Insulinet bidrar også til at fettcellene "låses" så det blir vanskeligere å bli kvitt overskuddsenergien.

- Et betennelseshormon - gir økt betennelser av ulike slag.

- Et veksthormon - som kan gi økt cellevekst

- Et væskebindingshormon. Insulin får nyrene til å holde tilbake salt, som resulterer i at kroppen holder tilbake mer væske. Hovne fingre, sokkemerker, hovne øyelokk og høyt blodtrykk er vanlige resultater

- et hormon som aktiverer gener som gir sykdom

Den siste sammenhengen som er kartlagt, er at høyt insulinnivå trolig gjør oss mer mottagelige for coronavirus.

Det er derfor mange grunner for å redusere mengden sukker og stivelse i kosten, slik at behovet for insulin reduseres.

Du kan selvsagt velge om du vil ta fysiologien på alvor, men du kan ikke velge bort selve fysiologien. Selv om vi har trodd at grove brød, fullkornspasta og brun ris ikke påvirket blodsukker og insulinnivå, så viser blodprøvene noe helt annet. Er det ikke dda på tide å ta faktaene til etterretning i stedet for å basere kostrådene på tro?

Selv om ikke alle sammenhenger er avklart og stadig nye vil avklares i fremtiden. har bl.a. Cleveland clinic, Mayoklinikken, John Hopkins hospital og Dukes hospital, testet ut hva som skjer, med grundige målinger. Resultatene er oppsiktsvekkende!

Det er ikke noe hokus, pokus. Når blodsukkeret og insulinnivået reduseres opplever de fleste:

- Rask vektreduksjon

- Bedre kontroll over diabetes 2, høyt blodtrykk og hjerte/ karsykdom

- Betennelser dempes

- Væskeoverskudd skilles ut, hevelser går ned og vekten reduseres ytterligere

- Kroppens egen tilheling (autofagi) blir bedre

- Flere sykdommer har bremset opp og til og med gått tilbake

- Pasientene har fått helsa og livet tilbake!

Vekt, blodprøver og andre målbare parametre viser tydelige forbedringer og er helt i tråd med effekten pasientene opplever!

Effekten er varig og det samme er prøveresultatene, så lenge blodsukkeret og insulinnivået holdes under kontroll!

Hva som skjer i kroppen etter at du har spist handler altså ikke om tro, men om

fysiologi og vitenskap!

At disse klinikkene oppnår enorm suksess, betyr ikke at det er din egen feil at du er syk, men åpner opp for nye muligheter!

Du kan selvsagt vente med tiltak til eventuelle ubehag og sykdommer melder seg, men du har også et valg om å ta disse mulighetene til etterretning og kanskje forhindre sykdom.

Jeg sier muligheter og jeg sier kanskje, men effektene de nevnte klinikkene oppnår er reelle!

Det betyr ikke at det er din egen feil om du ikke klarer å få kontroll over dine ubalanser, men det gir et hav av muligheter og det gir håp!

For matens innvirkning på kroppens fysiologi handler mer om vitenskap og fysiologi enn om tro!

Det er bare å sjekke selv, hvis du er i tvil!

Referanser:

1. Hannah Andrews, Nutrition coalition: Reforming America’s One-Size-Fits-All Nutrition Policy to Include an Option for the 60% of Americans Diagnosed with Chronic Diseases Could Improve Resistance to Severe COVID-19 Complications

https://www.nutritioncoalition.us/news/improve-resistance-covid-symptoms?fbclid=IwAR1d3HGIkeik8Foe1-nrTjbLkC46pzCiHo_bSwLm9ln3a-SCKUKcSkjQ_G4

2. Aseem Malhotra: Covid 19 and the elephant in the room:

https://www.europeanscientist.com/en/article-of-the-week/covid-19-and-the-elephant-in-the-room/

3. Dr. Paul Mason: How to combat the coronavirus! https://www.youtube.com/watch?v=4lJPjsuftmQ&feature=share&fbclid=IwAR397uxtDWcNyTMqPA_9XacH56LAXm5huh7dBLT1JwDpbvOJwOUCCb9zDXYRobert Lustig: Covid 19 , risk factors: https://robertlustig.com/2020/04/covid-19-risk-factors/

4: Shikha Gharg et al: Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14 States,

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6915e3.htm

5. Fedon Lindberg: Insulinresistens, syndrom X, Metabolsk syndrom: https://fedon.no/tema/syndrom-x-og-insulinresistens/

6. Sarah Halberg: Siste oppdateringer fra Low carb Denver, 2020:https://www.dietdoctor.com/denver2020/presentations#saturday1

7. Dr. Sarah Hallberg: Improving the scientific rigour of nutritional recommendation for adults with type 2 diabetes: A comprehensive review of the American Diabetes Assosiation guideline- recommended eatinghttps:

//dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dom.13736

8. Stephen Phinney, Jeff Volek et al:Dietary carbohydrate restriction improves metabolic syndrome independent of weight loss: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6629108/

9. Stephen Phinney, Jeff Volek et al: Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low FatDiet: https://www.researchgate.net/publication/23663658_Carbohydrate_Restriction_has_a_More_Favorable_Impact_on_the_Metabolic_Syndrome_than_a_Low_Fat_Diet

10. Sarah Hallberg: How to reverse overweight and diabetes 2: https://www.youtube.com/watch?v=da1vvigy5tQ

11. Andreas Eenfeldt: The weight control: The calories vs insulin. https://www.dietdoctor.com/member/presentations/eenfeldt

12. Robert Lustig: The elephant in the kitchen: https://www.youtube.com/watch?v=gmC4Rm5cpOI

13. Alberti, Zimmet: The metabolic syndrome- a new worldwide definition: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67402-8/fulltext

14. Raven: Role of insulin resistence of human disease: https://diabetes.diabetesjournals.org/content/37/12/1595

15. Tim Noakes: Low-carbohydrate and high-fat intake can manage obesity and associated conditions​

16. Tim Noakes: The beauty of science: Emerging covid 19.

http://thenoakesfoundation.org/news/media-statement-ccfm-interview-with-prof-tim-noakes?fbclid=IwAR2XIf2cyUDOMeQc53FZoEQYb5jljbbX2SX4mw0mgLza3hPmS5Wjrryr4Yc