Nyere forskning angående lavkarbo/ ketogen kost og overvekt!


Det er mye forskning på lavkarbokosthold, inklusiv den strengeste varianten, ketogen kost. Dette er ikke en ny metode. John Hopkins har brukt metoden mot epilepsi i over 100 år.

Det er flere sykehus i verden som driver Funksjonell medisin, og ketogen kost er en av de retningene de forsker mye på for tiden.

Det er også flere grasrotbevegelser som nå samler leger og forskere for å få fram seriøs forskning, for å få endret de offisielle kostrådene. The nutrition coalition, Public health collaboration og Kostreform for bedre helse i Norge er bare noen av dem.

Det siste året har det skjedd store forandringer, der bl.a. den amerikanske diabetes foreningen har endret sine retningslinjer og tatt in lavkarbo og ketogen kost som en effektiv metode for å få kontroll over diabetes og overvekt.

Også det amerikanske forsvaret har endret retningslnjene og anbefaler lavkarbokost mot overvekt og diabetes 2.

Den svenske legen Andreas Eenfeldt har startet en verdensomspenndne organsisasjon dietdoctor.com, som arrangerer konferanser ulike steder i verden. Målet er å spre forskningsbaserte kostråd, for å få kontroll over epidemine av overvekt, diabetes 2, og andre moderne sykdommer.

Nedenfor finner du noen av de aller siste foredragene, fra konferansen i Denver mars 2020.

På dietdoctor.com finner du masse interessant informasjon i mange ulike former: Film, foredrag, podcast, oppskrifter og kostråd.

Her er et lite utdrag:

  1. Sarah Halberg: Siste oppdateringer fra Low carb Denver, 2020: https://www.dietdoctor.com/denver2020/presentations#saturday1

  2. Dina Hafez Griauzde et al: Mixed methods pilot study of a low- carbohydrate diabetes prevention programme among adults with pre- diabetes in the USA:https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/1/e033397.full.pdf

  3. Dr. Sarah Hallberg: Improving the scientific rigour of nutritional recommendation for adults with type 2 diabetes: A comprehensive review of the American Diabetes Assosiation guideline- recommended eating pattern. https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dom.13736

  4. Dr Michael Fox: Low carb and menopause: https://www.dietdoctor.com/member/presentations/fox

  5. Dr Eberstein: Hormonal change and weight loss: https://www.dietdoctor.com/member/presentations/eberstein-sd

  6. Dr Jason Fung: The cause of obesity, https://www.dietdoctor.com/member/presentations/fung-vail

  7. Andreas Eenfeldt: The weight control: The calories vs insulin

  8. Dr. Aseem Malhotra: Saturated fat does not clog the arteries

Lykke til!