Hva med å gå til rotårsaken?


På spørsmål om hva folk ønsker for pensjonstilværelsen, svare de aller fleste god helse! Dessverre viser statistikken at en stor del ikke får oppfyt dette ønsket. Det kommer selvsagt an på hvordan en definerer god og dårlig helse.

Vi vet at de fleste av dagens sykdommer utvikles over mange år, selv om sluttresultatet gjerne debuterer akutt.

Hva om vi flytter fokus til "forstadiet " til sykdom, eller rotårsaken om du vil, slik at vi holder oss frisk lengst mulig?

Det er selvsagt viktig at vi er helt i tet i forhold til behandling når sykdom rammer.

Takk og lov for at vi har et av verdens beste helsevesen. Men hva om vi kan holde oss friske langt inn i alderdommen i stedet, slik de fleste drømmer om?

Statisitikkene sier at stadig færre vil kunne realisere drømmene for pensjonstilværelsen Hva om vi faktisk kan unngå å havne i helsekøene og kan forhindre dagens "moderne" sykdommer?

Vi vet at 70 % lider av overvekt og fedme, ca 25 % har i dag fettlever og stadig flere rammes av diabetes 2, hjerteinfarkt, slag, kreft, demens og Alzheimer.

Alvorlige sykdommer, vi alle frykter.

Det brukes milliarder av kroner på medisiner og behandling når sykdommene har oppstått! Sykdommer som i tillegg koster enorme summer i sykemeldinger, medisiner, sykehus- og sykehjemsplasser. For ikke å glemme angst, fortvilelse og smerte, som ofte følger med!

Kosthold og livsstil er de viktigste faktorene i dagens sykdomsutvikling, noe som innebærer at vi har mulighet for å forebygge denne utviklingen.

Vi vet at høyt insulinnivå betyr økt fettlagring og økt betennelse. Så hvorfor anbefales vi vi ikke et kosthold som reduserer insulinnivået?

Flere klinikker har tatt denne innsikten til etterretning. Clevelandklinikken, et av verdens ledende sykehus innen funksjonell medisin, anbefaler i dag kost som gir lave insulinnivåer. Effekten er oppsiktsvekkende!

Redusert sykdom, redusert komplikasjoner og senskader, redusert medisinbruk og redusert bivirkninger. Mindre smerte og lidelse, mindre angst og fortvilelse og betydelig økt livskvalitet. Gevinsten er enorm. For den enkelte, for deres kjære, for arbeidsplassene, for helsekøene og for økonomien!

Hva med å lære av dem som ligger foran oss og gjøre som Clevelandklinikken?

Det trenger ikke nødvendigvis være så vanskelig eller kreve særlig mye.

Å kutte ned på sukker, stivelse og prosessert mat og heller velge ren, naturlig mat med sitt naturlige fettinnhold, vil være en svært god begynnelse!

Lavere insulinnivå, gir mindre fettlagring og mindre betennelser. Det er virkelig et satsningsområde vi burde ta på alvor!

Ved å flytte fokus til rotårsaken, kan vi forebygge, bremse og reversere de fleste av dagens plager og lidelser.

Er det ikke snart på tide å flyte fokus og da mener jeg ikke i stedet for, men i tillegg!

Vi kan jo ha to tanker samtidig, eller?

Mette

Se denne:

Mark Hyman: Food is the most powerful drug