Bekymringer fra en ernæringsterapeut


Vi kan lese:

  • At oppdrettsfisk er det mest giftige matvaren vi har

  • At en stor del av oppdrettsfisken er deformert på en eller annen måte

  • At også vill fisk som bl.a. makrell inneholder store mengder miljøgifter

  • At fisken vår er ok, fordi at innholdet av noen spesifikke giftstoffer ikke overskrider dagens fastsatte grense. Så leser vi i neste øyeblikk at det har kommet nye advarsler fra EU som sier at grenseverdiene for miljøgifter er altfor høye og må reduseres til 1/7 av dagens verdier.

  • At 70 % av fóret til oppdrettslaks er basert på vegetabilske kilder som soya, solsikke, raps, palmeolje og hvete, som egentlig ikke er fiskens naturlige føde.

  • At bruken av soya – og palmeolje i bl.a. fiskefór, bidrar til at soya- og palmeoljeplantasjene vokser så raskt at de nå er den største trusselen mot regnskogene.

  • At Det Norske Oljefondet, Nordea, DNB, KLP og Storebrand er medeiere i noen av selskapene som bidrar til at regnskogene forsvinner i rekordfart.

  • At vill fisk er fulle av pellets i nærheten av lakseoppdrett

  • At Omega 3- innholdet i laks er halvert de siste årene

Vi skal ikke tro på alt vi leser, men at en del av dette medfører riktighet er det ingen tvil om.

Vi kan selv se at fisken vi fisker er fulle av pellets fra oppdrettsanleggene i nærmiljøet.

Vi kan også se at fisk som før var «fast i fisken» og holdt seg i fine stykker i steikepanna nå går i oppløsning og likner mer på «grøt» enn på et fristende fiskestykke. Dette gjelder både oppdrettsfisk og vill fisk som lever i nærheten av merdene. Som etterhvert står tett som hagl langs hele norskekysten.

Vi ser også at krabbene som fiskes i nærheten av oppdretsanleggene er tomme, svarte inni og lukter pyton!

Vi kan også se med det blotte øye at havbunnen rundt oppdrettsanleggene er helt død.

Vi har demokrati i Norge, der våre politiske ledere faktisk er valgt av folket.

Disse er valgt til å forvalte våre ressurser på en god måte. Inklusiv naturressurser i havet.

Vi stoler på at de gjør det på best mulig måte, for vi regner jo med at de også er interessert i å bevare naturressursene våre. Vi regner også med at de ser sammenhengene i vårt økosystem og at de bruker rådgivere som har oppdatert kunnskap.

Jeg er en helt vanlig forbruker, som da lurer på hvordan det kan være greit å fóre fisken med mat som den ikke er disponert for å spise?

Jeg lurer også på hvordan det går med nivået av giftstoffer i kroppen til dem som spiser fisk mer enn de 2 fiskemiddagene som anbefales i uka? Særlig nå når grenseverdiene viser seg å være altfor høye?

Hvordan er det mulig at en grenseverdi plutselig må reduseres til 1/7 av opprinelig verdi? En grenseverdi vi tidligere har blitt beroliget med er helt ok.

Hvordan påvirkes egentlig manipuleringen av fisken økosystemet lokalt og på verdensbasis!

Jeg lurer samtidig på hvordan soya kan brukes som hovedingrediensene i fiskefór, når soya og palmeplantasjene er den industrien som sørger for størst nedhogging av regnskogene?

Søya , raps og palmeolje har i tillegg en helt annen fettsyresammensetning en marint fett, som selvsagt går ut over fiskens egen helse.

Jeg synes dette er betimelige å stille disse spørsmålene til dagens politikere i disse valgdager. Hvis de da klarer å rive seg løs fra bompengedebatten!

For en vanlig forbruker, trolig litt mer enn gjennomsnittlig interressert i ren, naturlig mat, er det helt ubegripelig at dette kan være den beste måten å forvalte naturressursene på.

I naturen henger alt sammen med alt. Begynner vi å klusse med økosystemene, forplantes forstyrrelsene på en rekke nivåer, lærte vi i naturfagtimen på barneskolen. Noe som virket riktig den gang og vi ser at det er riktig i dag.

På tross av at vi ser konsekvensene, fortsetter vi å forstyrre hele økosystemet fisken er en del av, og sier det er greit, fordi innholdet av noen spesifikke giftstoffer ikke overskrider et visst nivå. Som plutselig var farlig likevel.

Hva skjer med næringsinnholdet i fisken, når de fóres med planteføde?

Fisken likner snart mer på en grønnsak, rent ernæringsmessig. Både næringsinnhold og fettsammensetning er totalt forandret. I tillegg påvirkes naturressursene andre steder i verden på bakgrunn av fóret som brukes til oppdrettsfisken.

Vi skal støtte regnskogsfondet, men ødelegger samtidig regnskogene med å bruke soya- og palmeolje som fiskefór. Dette må vel være et typisk eksempel på dobbelmoral?

Hva skjer med omega 3 innholdet når fisken ikke får sin naturlige marine føde? I løpet av de siste 15 årene er innholdet av omega 3 halvert. Det er nå snakk om å genmanipulere rapsolje for å få samme fettyrekonsentrasjon som finnes naturlig i fisken, men det har og en hake ved seg. Vegetabilsk fettsyrer er langt lettere omsettelig når de kommer fra animalsk fett enn fra planterike. Denne fettsyren som finnes helt naturlig i ren, naturlig fisk, som får spise den maten den er disponert for å spise. Denne fettsyren som er helt nødvendig for utvikling av kognitiv funksjon og for å kunne trekke fornuftige slutninger. Hva skjer da når fiskens naturlige DHA- innhold reduseres.

Og hva med oss som spiser fisk flere ganger pr uke, når innholdet av giftstoffer plutselig er langt farligere enn vi trodde?

Fisk var tidligere en svært viktig råvare, men nå er fisken, deformert, giftig, samtidig som både nærings- og fettinnhold er redusert. Før ga fisk oss helsegevinst, mens vi nå blir advart mot å spise fisk mer enn 2 ganger pr uke. Særlig farlig er det for gravide og små barn, fordi fisken nå er full av tungmetaller og andre «uhumskheter».

Så jeg må få lov til å spørre:

Hva er egentlig galt med naturen, som den er? Naturressursene som har bidratt til at vi har utviklet oss til de vi er, med større hjerne, høyere intelligens og høyere levealder.

Er som nå skjer med naturen vår, virkelig den beste måten å forvalte våre kjære naturskatter på?

Har våre politikere spist for mye genmanipulert mat slik at det har gått ut over den kognitive funksjonen, eller er det bare jakten på kortsiktig inntjening og bompenger som står på agendaen?

For oss vanlige folk, som prøver å tenke på generasjonene etter oss, er det ikke lett å forstå dagens politikk. Dere må ikke glemme at dere er valgt av folket for folket, for å ivareta våre ressurser på best mulig måte.

Er det virkelig det dere holder på med nå?

Med vennlig hilsen

En svært bekymra ernæringsterapeut

Referanser:

Forringelse av næringsverdien i maten: https://www.nettavisen.no/nyheter/alt-var-bedre-for/2868244.html

Sammenhengen mellom fiskefór og regnskogene: https://www.regnskog.no/no/om-regnskogen/derfor-forsvinner-regnskogen/problemet-med-palmeolje

Miljøgifter i maten: https://www.dagsavisen.no/innenriks/eu-slar-alarm-om-miljogift-i-mat-se-hvilke-matvarer-som-inneholder-mest-skadelige-stoffer-1.1238414

NEdsatt høsrsel hos halvparten av oppdrettslaks: https://forskning.no/a/422366

Deformert oppdrettsfisk: https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/fakta/1989_1.pdf

Deformert laks: https://www.tv2.no/a/10165292/