Vet du hva mesteparten av ingrediensen i et grovt brød egentlig er?


Vi hører at vi skal spise mer grovt brød. Det er en så vanlig uttalelse at vi er overbevist om at grove brød er helt livsviktig for oss. SÅ viktig at vi må spise brød 4-5 ganger pr dag, hver eneste dag, hele uka, år ut og år inn.

Er det egentlig et nødvendig næringsstoff?

Det er sant at grove brød inneholder vitaminer og mineraler i tillegg til fiber. Men hovedingrediensen i brødet faktisk er stivelse.

Også i de grove. Og stivelse er sammensatte glukosemolekyler.

Ja, du leste riktig. Stivelse er sukker.

Det er riktignok en forskjell fra hvitt sukker, da det vi vanligvis kaller tilsatt sukker er sammensatt av glukose og fruktose. Ren stivelse er derimot kun glukose. Det regnes dermed som sukker. Hverken brød eller gjukose er nødvendig å tilføre kroppen, da vi har et så sindig system, at det glukosenivået som er nødvendig reguleres av kroppens hormoner. Uten at vi trenger å tenke på det. Brød er altså ikke nødvendig. De næringsstoffene vi er ute etter i brødet, kan vi fint dekke inn fra andre råvarer.

Vi får likevel ofte inntrykk av at brødet er livsviktig, og at vi må spise mer grove brød. Stivelsen i brødet påvirker likevel blodsukkeret vårt. Grove brød er riktignok bedre enn lyse, da blodsukkeret ikke stiger like raskt med de grove brødene. Men blodsukkeret påvirkes uansett, dastivelsen blir til sukker uansett.

Og for at vi skal kunne nyttiggjøre oss næringsstoffene i brødet, må brødet brytes ned. Nedbrytningsproduktene i det grove brødet er altså glukose. For at glukosen skal transporteres fra blodet til cellene, må kroppen skille ut hormonet insulin. Dette hormonet har en rekke tilleggseffekter. Økt fettlagring, redusert fettforbrenning, økt inflammasjon og økt kreftrisiko er bare noen. Hvis vi går gjennom helsestatisitikkene, så er dette vår tids store folkesykdommer. WHO regner faktisk diabetes 2 som dette århundres helsekatastrofe. En lidelse som er direkte koblet til denne mekanismen.

Når vi spiser grove brød så spiser vi altså sukker. Så selv om det grove brødet også inneholder noen næringsstoffer er mesteparten likevel sukker. Enten vi liker det eller ei.

Stivelsen regnes egentlig ikke for noe særlig nødvendig næringstoff. Det er svært vanlig og har trolig bidratt til å gi økt overlevelse for en hel del mennesker. Stivelse regnes derfor for den viktigste energigivende næringsstoffet. men i vår del av verden er det fullt mulig å dekke næringsbehovet fra andre kilder. Uten denne stivelsen på kjøpet.

Høyt inntak av stivelsesrike matvarer blir nå satt i sammenheng med overvekt, diabetes 2 og andre livsstilssykdommer.

Når de faktiske forholdene er slik. Hvorfor skal vi da på død og liv spise så mye stivelsesrike matvarer? Hvorfor ikke bare dekke næringsbehovet fra andre råvarer?

Det virker mye mer fornuftig å velge grønnsaker, bær, fisk, sjømat, kjøtt fra beitende dyr og egg fra frittgående høner. Og kanksje noen nøtter, kjerner og frø innimellom. Uten at vi til stadighet fyller påmed brødmat eller andre stivelsesrike matvarer?

Jeg tror jeg går og lager meg en biff!

Mette

Referanser:

1. Svihus / Kolderup Hervik:

Digestion and metabolic fates of starch, and its relation to major nutrition‐related health problems: A reviewhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/star.201500295

2. Store medisinske leksikon: Stivelse: https://sml.snl.no/stivelse

3.. Svihus/ Kolderup Hervik: Fructose Metabolism and Relation to Atherosclerosis, Type 2 Diabetes, and Obesity. https://www.hindawi.com/journals/jnme/2015/823081/

4. Zoe Harcombe: Red meat - the evidencehttp://www.zoeharcombe.com/2018/09/red-meat-the-evidence/

5. Sarah hallberg: Effectiveness and Safety of a Novel Care Model for the Management of Type 2 Diabetes at 1 Year: An Open-Label, Non-Randomized, Controlled Studyhttps://link.springer.com/article/10.1007/s13300-018-0373-936:

6. Sarah Hallberg: Podcast: Reversing diabetes type 2, https://www.youtube.com/watch?v=BpG0_qEtNuA

7. Dr. David Unwin: How many teaspoons of sugar are in the food. The nutrition coaliation: https://www.nutritioncoalition.us/saturated-fats-do-they-cause-heart-disease