Hvorfor gjør vi ikke det opplagte?


Tenk om vi kan forhindre eller reversere overvekt, diabetes 2, hjerneslag og kreft?

Tenk om vi kan bremse utviklingen av og reversere demens og Alzheimer?

Og tenk om vi kan reversere PCOS (polycystisk ovarie syndrom) som ofte bidrar til barnløshet?

Et stort problem som rammer mange unge par?

Vi kan faktisk det!

Selv om ingen har noen garantier, så har vi faktisk muligheten til å forebygge, bremse og reversere de fleste av dagens store helseutfordringer.


Flere klinikker og sykehus gjør nettopp dette! De har tatt nyere forskning til etterretning og spiller på lag med kroppens fysiologi og hormoner.

Vi har vært overbevist om at fett var årsaken til dagens helseproblemer. En hypotese som ikke ble bevist den gang den ble retningsgivende og som heller ikke er bevist i dag, råder fortsatt.

Selv om andre metoder viser seg å være langt mer effektive og at det er mulig å reversere de fleste av dagens helseutfordringer, vil vi ikke endre oppfatning. For vi er så sikre på at det vi gjør er rett.


Matens innvirkning på kroppens fysiologi bør vel legge føringene for kostrådene, ikke gamle overbevisninger?

Hormonet insulin er helt nødvendig for å få sukkeret fra blodet og inn i cellene. Når vi ser litt videre hva insulnet gjør i kroppen, så har dette hormonet en rekke tilleggseffekter.

Økt fettlagring, redusert fettforbrenning, økt søtsug og sult, svingende humør, svingende energi og økt inflammasjon, er bare noen av dem.


Effekter de færreste av oss ønsker. På tross av at disse efektene er velkjente, holder vi i stedet fast på teorien om at det er fett som er problemet, fordi det virker logisk.

Vi fortsetter med å bytte fett med karbohydrater og får alle tilleggseffekten av økt insulinnivå med på kjøpet.


På tross av at det står i alle fysiologibøker at overskudd av karbohydrater lagres som fett. I fettcellene, i blodet og i leveren.

Insulinnivået er trolig nøkkelfaktoren i forhold til utvikling av dagens store helseproblemer.

Ikke bare ved overvekt, diabetes 2 og kreft. Men også ved kviser, smertetilstander, senebetennelser, fibromyalgi, autoimmune sykdommer, barnløshet, nevrologiske sykdommer, hormonelle ubalanser, demens og Alzheimer.


Selv om også andre faktorer spiller inn, så er det ganske rart at vi ikke gjør noe med de faktorene som er så enkle å påvirke.


Reduksjon av sukker og karbohydrater, bidrar til lavere insulinverdier. Dermed reduseres samtlige tilleggseffekter av insulin og de fleste helseplager begrenses.


Hvorfor gjør vi ikke det opplagte?

Hvorfor tar ikke vårt helsevesen tak i problemet hyperinsulinemi og insulinresistens? De er enkle å fange opp og enkle å gjøre noe med.


Å styrke helsa og forebygge sykdom må da være langt mer hensiktsmessig enn å vente til diagnosene er et faktum for så å dempe symptomene?

Dagens store helseutfordringer kan enkelt forebygges, bremses og reverseres. For å få til dette må nivået av insulin reduseres og da må inntaket av karbohydrater/stivelse reduseres.

Det er faktisk så enkelt.


Det må da være betydelig lettere og billigere å forhindre utvikling av sykdom, enn å gjennomgå hjerteoperasjoner, opptrening etter hjerneslag eller cellegift og strålebehandling ved kreftbehandling. Både for pasientene og helsevesenet vårt.

Ved klinikken til dr. Eric Westman. Heal clinic, gjør de nettopp dette. Her reverseres diabetes 2 på få uker. Andre sykdommer som behandles ved klinikkene er høyt blodtrykk, polycyctisk ovariesyndrom (PCOS), reflux, irritabel tarm, fettlever, nevrologiske lidelser og epilepsi, bare for å nevne noen. Så det er ingen tvil om at det virker.


Ved klinikken til Dr. Sarah Hallberg, Virta Health, gjør de det samme. Sarah Hallberg publiserte nylig en studie der 60% av pasientene reverserte diabetes 2 i løpet av 1 år. De resterende pasientene ble langt bedre og fikk redusert medisindosene sine betydelig. Vekten ble redusert, alle målbare parametre ble forbedret og livskvaliteten ble betydelig økt.


Resultatene er oppsiktsvekkende!


Til sammenlikning har The American Diabetes Assosiation en reverseringsprosent på 0,1 %. Det samme har vi her i Norge. Det vil si at diabetes 2 regnes som en kronisk lidelse, du må ha livet ut, med alle de komplikasjonene som medfølger.


Hvorfor følger vi ikke Sarah Hallbergs og Eric Westmans metoder i stedet?

Hvis du står ved inngangen til 2 klinikker der den ene har 60 % reverseringsprosent i løpet av 1 år og den andre har 0,1 %


Hva ville du valgt?


Svaret burde si seg selv, men i stedet for å velge det opplagte, følger de fleste strømmen og velger metoden som gir 0,1 % reversering.


Forstå det den som kan.


Referanser:

1. Sarah hallberg: Effectiveness and Safety of a Novel Care Model for the Management of Type 2 Diabetes at 1 Year: An Open-Label, Non-Randomized, Controlled Studyhttps://link.springer.com/article/10.1007/s13300-018-0373-936:

2. Sarah Hallberg: Podcast: Reversing diabetes type 2, https://www.youtube.com/watch?v=BpG0_qEtNuA

3. Zoe Harcomb: How to combat dietary advice

https://www.dietdoctor.com/member/presentations/harcombe

4. Zoe Harcomb: Diabetes co. uk, Should the dietary guidelines ever have been introduced?

5. Zoe Harcomb et al: BMJ, Dietary fat guidelines have no evidence base: where next for public health nutritional advice?

6. Tian Hu et al:

Am Journal of Epidemiol. 2012 Oct 1; 176(Suppl 7): S44–S54.

Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials

7. Diabetes Research and Clinical Practice: Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base

8. Diabetes Research and Clinical Practice: Efficacy of low carbohydrate diet for type 2 diabetes mellitus management: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

9. Malhotra Aseem: BMJ, Saturated fat does not clog the arteries

10. Malhotra Aseem, : BMJ, Saturated fat is not the major issue

11. Malhotra Aseem : Eating MORE fat while cutting carbs and quitting sugar can help you

12. Malhotra Aseem: "Big food, big pharma, Killing for profit"

13. Aseem Malhotra og Donald O´Neill: Trailer- The big fat fix. (hele filmen ligger på dietdoctor.com)

14. Malhotra A, T. Noakes, S. Phinney: It is time to bust the myth of physical inactivity. : you cannot outrun a bad diet

15.. Santos FL, et al. Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors. Obes Rev. 2012 Aug 21. doi:1111/j.1467-789X.2012.01021.x. [Epub ahead of print]

16. Volek JS, et al. Pubmed: Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet. Lipids 2009;44:297–309.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11745-008-3274-2

17. Teicholz Nina: The big fat surprise: why butter, meat and cheese belong in a healthy diet: Simon and Schuster, 2014. ( bok)

18. Teicholtz Nina: Foredrag The big fat surprise

19. Teicholz Nina: Foredrag: Red meat and health

20.. Siri-Tarino PW, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46.

21. Mark Cucuzzella: This should be the standard of care

22. Hyman Mark : Why vegetable oils should not be a part of a healthy diet.

23. Hyman Mark: Food trouth about vegetable oils

24. Mark Hyman: bok: eat fat, get thin

25.. Mark Hyman: Podcast: Eat fat get thin

26. Zoe Harcomb: Low, moderate or high carbohydrate

http://www.zoeharcombe.com/2018/08/low-moderate-or-high-carbohydrate/​

27. Hallberg, Sarah: Why we have to stop telling patients to eat low fat

28. . Teicholz Nina: The big fat surprise: why butter, meat and cheese belong in a healthy diet: Simon and Schuster, 2014. ( bok)

29. Teicholtz Nina: Foredrag The big fat surprise

30. Teicholz Nina: Foredrag: Red meat and health

31. Dr. David Unwin: How many teaspoons of sugar are in the food. The nutrition coaliation:

https://www.nutritioncoalition.us/saturated-fats-do-they-cause-heart-disease

32. Mahshid Dehghan, Andrew Mente, Xiaohe Zhang, et al.,:

Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort studyThe Lancet (2017) on behalf of the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators*

33. Dag Viljen Polezynski: Kritikk mot helsemyndighetene og politikere

34. Nutritioncoalition: https://www.nutritioncoalition.us/dietary-cholesterol-does-cholesterol-in-your-food-lead-to-higher-blood-cholesterol

35. Zoë Harcombe, Julien S. Baker, Bruce Davies, School of Science and Sport Clinical Exercise Science, Institute for Clinical Exercise and Health Science,

https: Food for thought: have we been giving the wrong dietary advice? //research-portal.uws.ac.uk/en/publications/food-for-thought-have-we-been-giving-the-wrong-dietary-advice"

The Seven Countries study classified processed foods, primarily carbohydrates, as saturated fats. The UK government and NICE do the same, listing biscuits, cakes, pastries and savoury snacks as saturated fats. Processed foods should be the target of public health advice but not natural fats, in which the UK diet is deficient."

36.Mary Carolyn: No evidense high choletsterol cause heart disease say doctors. https://www.irishtimes.com/news/health/no-evidence-high-cholesterol-causes-heart-disease-say-doctors-1.3627093 mode=amp&fbclid=IwAR32229E9fhBRioXKsoX8KV79kbSLId6Y7Jq--PXIlGs6CfnCUuHi29ulUE

37.Sarah hallberg: Effectiveness and Safety of a Novel Care Model for the Management of Type 2 Diabetes at 1 Year: An Open-Label, Non-Randomized, Controlled Study

https://link.springer.com/article/10.1007/s13300-018-0373-9

38: Sarah Hallberg: Podcast: Reversing diabetes type 2,

https://www.youtube.com/watch?v=BpG0_qEtNuA

39. Erik Hexeberg: trenger vi en ny kostreform?

https://www.youtube.com/watch?v=zWjTmisM4rg

40: Zoe Harcomb: The diet fix, How to lose weight and keep it off. One last time

41. Jeff Volek et al: Comparison of energy-restricted very low-carbohydrate and low-fat diets on weight loss and body composition in overweight men and women

https://nutritionandmetabolism.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-7075-1-13