Jammen godt vi har "sofaekspertene"


- som mener sannheten ble etablert på 70-tallet

Jeg er forunderet over hvor mange "sofaeksperter" vi egentlig har her til lands. Jeg følger en del kostholds- "tråder" og uansett tema så er det alltid noen "sofaeksperter" som har alle svarene. I sosiale settinger, er det også alltid noen som vet alt.

I forold til kosthold er det ikke uvanlig å høre at "Alt dreier seg om kalorier inn og kalorier ut" Eller "en kalori er en kalori" eller "Det handler bare om å spise mindre og trene mer", og overvekt er kun den enkeltes egen feil.

Jeg bare lurer på om disse også mener at problematikken med overvektige babyer også handler om at de spiser for mye og går for lite på babyaerobic?

Det som stemmer med deres egen overbevisning er nødt til å være det rette.

Jeg synes det er en forunderlig greie. Er det noe jeg virkelig har fått erfare, så er det at jo mer jeg lærer om temaet ernæring, så finner jeg ut hvor uendelig mye mer det er å lære. Men disse "sofaekspertene" de har absolutt alle svarene.

Det er ganske imponerende.

Lurer på hvordan disse hadde stilt seg til kritikk mot egne fagfelt. Enten de nå er økonomer, bilmekanikere, regnskapsførere eller hva de nå skulle være.

Tenk om vi snudde det på hodet og gikk i banken for å spør om råd, og så sier vi, nei, jeg vil ikke tro på det du sier. Din kunnskap er ikke riktig. For jeg lærte noe annet for 10 år siden.

Eller til bilmekanikeren som skal fikse motoren, så skal vi si at nei du må ikke finne på å gjøre slik. For jeg lærte noe annet på min bil for 20 år siden.

Men slik er det altså innen ernæring. Der er alle eksperter. Kanskje noen har lest en avisartikkel eller forskningsrapport, men det er vel tvilsomt at de har sjekket hvem som står bak denne studien? Er det et legemiddelfirma, som skal selge en medisin. Eller kanskje det er en matprodusent som skal selge en ny frokostblanding eller pastavariant. De har kanskje heller ikke sjekket hva som er sammenliknet i undersøkelsen. For innen ernæring er nettopp disse faktorene helt essensielle.

Noe som svært sjelden kommer fram i media.

Vi leser f.eks at grovt brød gir mindre hjerte/ karsykdom. Mindre enn hva? Hva grovt brød er sammenliknet med er egentlig helt avgjørende. Er det lyst brød, eller er det f.eks egg? Disse to sammenlikningene ville trolig gitt svært ulike resultater. Innen ernæring er slike vurderinger helt nødvendige for å se hva rapporten egentlig sier. Mye blir vridd og vrengt på alt etter hvem som står bak.

Jeg skal være den første til å innrømme at mye kunnskap kan tilegnes fra sofakroken. Men mange refererer faktisk til det de lærte på barneskolen, for en hel mannsalder siden.

De mener i fullt alvor at sannheten innen ernæring ble oppfunnet for evig tid på 70-tallet. Innen hvilken annen næring stoppet utviklingen for over 50 år siden?

Denne hypotesen som våre kostråd er basert på har aldri blitt bevist. Ikke dengang og ikke i dag. Det jobbes fortsatt for å bevise denne hypotesen, men det går ikke. Det er faktisk ikke mulig, for når grunnlaget er feil, så er det helt umulig å bevise noe som helst. Til og med opphavsmannen Ancel Keys, prøvde å dementere sin egen hypotese, men fikk ikke publisert sine rettelser. Konsekvensene ville blitt for store.

Likevel har våre helsemyndigheter holdt fast på denne hypotesen i over 50 år, så den må jo være rett. For dem er fallhøyden høy, så det er kanskje forståelig at ikke de kan snu. Men selv når faktaene som viser at denne hypotesen er feil, er klare som dagen, er det likevel umulig å endre kurs.

En ting er at ekspertene ikke klarer å innrømme feil. Men "sofakespertene" . At de kan være så skråsikre, er for meg en gåte.

Det er etterhvert en del sykehus og klinikker ute i verden som driver med funksjonell medisin. De går til årsaken og legger opp et mer individuelt behandlingsopplegg. Disse får betydelig bedre resultater enn det vi får til her i landet. På disse sykehusene og klinikkene er det leger og professorer, som har behandlet pasienter i en årrekke, de har forsket, ført statistikker og jobbet systematisk. År ut og år inn. De har prøvet og feilet og funnet metoder som faktisk virker.

Det er riktignok mange leger som møter tusenvis av pasienter uten å tenke over kostens betydning, men det finnes faktisk en del som har stoppet og tenkt over hva de holder på med. Som har tenkt at noe må være feil med det stystemet vi har i dag. Og som har lurt på om det kan være bedre måter å gjøre ting på.

Det som forundrer meg stort at det er så mange "sofaeksperter" som av en eller annen merkelig grunn mener at de vet best. Som mener at de har mer innsikt enn disse professorene som gjerne har over 20 års erfaring.

Det er jammen ikke verst hva disse "sofaekspertene" egentlig har greie på og hvor påståelige en del av dem kan være. Det er ikke grenser for hvor stor tro enkelte har på egen fortreffelighet. Uten å vært i befatning med en eneste pasient. Uten å ha gått i dybden av temaet, uten å ha noe som helst grunnkompetanse om emnet. Gjerne uten å ha åpnet en eneste bok. Kun på bakgrunn av egne meninger og det de lærte i 5. klasse i heimkunnskap.

Disse "sofaekspertene" vet bedre enn bl.a. Dr. Eric Westman som er professor i medisin ved Duke University, og direktør ved Duke Lifestyle Medicine Clinic. Målet ved hans klinikk er å bidra til at folk holder seg friske, i stedet for å reparere skadene i den andre enden. Eric Westman har drevet etter lavkarboprinsippet i over 20 år, da det er denne metoden som gir best resultater. Han har behandlet tusenvis av pasienter. Han og kollegaene hans har sett hvordan blodsukkeret påvirkes av ulike matvarer. De har ført statistikker og de har erfart at en rekke pasienter har reversert sine lidelser og redusert vekten betydelig etter denne metoden. "Jamen hva med langtiseffekten?" sier mange. Eric Westman har jobbet etter denne metoden i over 20 år. Han kan trolig si litt om langtidseffekten også.

På John Hopkins hopspital har de brukt lavkarbokosthold på epilepsipasienter i over 100 år. Er rimelig trygg på at også de vet en del om langtidseffekten. Det skal liksom være farligere å justere kosten enn å bruke sterke medisiner eller å operere i hjernen, som gjerne er alternativet. Men det er jo egentlig ikke så farlig, for vi har jo "sofaekspertene". De vet nok godt hva langtidseffekten er. Det er virkelig imponerende.

Også andre leger som dr. Sarah Hallberg, som nettopp publiserte en studie der 60 % av diabetes 2 pasientene ved hennes klinikk fikk reversert sin sykdom, og resten ble merkbart bedre ved hjelp av lavkarbokosthold. Da må jeg jo bare si at jeg er mektig imponert over at "sofaekspertene" vet mer enn henne om hva som virker best.

I kokeboken for diabetes 2 pasienter fra 1917 så var behandlingen lavkarbokosthold. Dengang hadde de ikke medisiner, så de måtte behandle sykdommen med rota. De tenkte logisk og fjernet den maten som påvirket blodsukkeret mest. Så enkelt!

De gikk altså til kjernen og det virket. Det spørs om ikke behandlingen de brukte i 1917 var til langt mer hjelp for pasientene enn tilnærmingen vi har i dag.

Men tilbake til "sofaekspertene" . Det er en enorm utvikling innen ernæring. Stadig nye sammenhenger kartleggs og stadig mer kunnskap tilegnes. Også angående våre eksisterende kostråd. Hvordan de egentlig har blitt som de har blitt. Hva ligger bak? Vi vet om manipulering og juks av forskningsresultater. Vi vet at land som ikke passet inn med hypotesen ble ekskludert fra studien, Ja, det er faktisk en del kunnskap om hva som faktisk har skjedd. Hvem som har betalt studiene og hva som har påvirket retningslinjene. Men til og med dette vet "sofaekspertene " alt om. De vet jo hva som er rett.

Selv om ny kunnskap ligger åpen og tilgjengelig for alle, holder likevel mange fast ved den gamle hypotesen. Det er helt forståelig at mange ikke ønsker å endre kostholdet. De vil ha den maten de liker og mange er lite interessert i at deres "sannhet" blir rokket ved.

Problemet er bare at verden går framover. Også innen kosthold. Og det er faktisk svært positivt. Det innebærer bl.a. at vi har mulighet til å forebygge langt flere lidelser nå enn tidligere, som bl.a. Alzheimer, kreft, hjerteinfakt og hjerneslag. Stadig flere kan få hjelp. Stadig fler får hjelp. Resultatene begynner å bli mange og erfaringsgrunnlaget er etterhvert stort. Det dreier seg ikke om hva en skal tro på. Det handler om å velge å ta nyere forskning til etterretning.

Denne motviljen mot å lytte til nyere forskning både blant "sofaekspertene"" og blant helsearbeidere bidrar til at mange ikke får den hjelpen de fortjener. De bremser faktisk utviklingen. Tenk om det var en av deres kjære som ble alvorlig syk. Ville ikke de da ønsket at det var den siste oppdaterte forskningen som ble brukt. Eller ville de faktisk holdt på det gamle da også? Er de virkelig så skråsikre på egen fortreffelighet?

Hva er det som gjør at motstanden er så stor til å lytte til dem som faktisk får resultater er ikke godt å si. Det virker totalt selvmotsigende. Det blir som i vitsen nedenfor:

Hvorfor ikke være ydmyke overfor andres kunnskap og vise ydmykhet overfor at det som var en sannhet i går ikke nødvendigvis er en sannhet i dag.

Hvorfor ikke lytte og lære.

Og ikke minst, hvorfor ikke prøve, i stedet for å protestere?

Lurer på om disse "sofaekspertene" virkelig tror de har mer kunnskap enn dem som jobber med og forsker på dette til daglig, år ut og år inn?

Kanskje de også kjører rundt i gamle "bobler", ringer fra grå hustelefonen og er uten datamaskin også? Det kan jo tenkes. For hvis sannheten ble etablert på 70-tallet innen ernæring, så må vel også utviklingen ha stoppet opp innen andre næringer også.

Mette

Referanser:

Utdrag fra medisinske kongresser:

1. Peter Attia: Readressing the guidelines: https://www.youtube.com/watch?v=nhzV-J1h0do

2. Gary Taubes: The quality of calories: https://www.youtube.com/watch?v=p-gRrYm0EGg

3. Gary Taubes: How big government made us fat: https://www.youtube.com/watch?v=TpALLBqcYTE

4. Sarah Hallberg: Diabetesreversal: https://www.youtube.com/watch?v=JUuHrBwsJ2s

5. Andreas Eenfeldt: A global found revolution: https://www.dietdoctor.com/video/presentations/eenfeldt-2018

6. Aseem Malhotra: Killing for profit: https://www.youtube.com/watch?v=jcnd3usdNxo

7. Georgia Ede: Modern diet and mental health crises: https://www.youtube.com/watch?v=TXlVfwJ6RQU

8. Nina Teicholz:: Vegetableoils: https://www.youtube.com/watch?v=v5_RO6Fgurw

9. Steven Phinney: https://www.youtube.com/watch?v=63iTY3nipAU

10. Eric Westman: Low carb vs low fat: https://annals.org/aim/fullarticle/717451

11. Dominic Dàgostino: Ten years with ketogenic diet: https://www.dietdoctor.com/ten-years-ketogenic-research-dr-dominic-dagostino

12. Jeff Volek: Physical performance with ketogenic diet: https://www.youtube.com/watch?v=u9MAsaW64Io

.