Endelig bevegelse, eller kanskje ikke?


Det er lov å håpe på at det er en bevegelse innen ernæringskompetansen her til lands, men det er langt fra sikkert. For vi har så mange eksperter, både i ledende posisjoner, men også mange "sofaeksperter", som ikke er åpne for å ta inn ny kunnskap, som er av den oppfatningen at sannheten innen ernæring ble oppfunnet på 70-tallet!

Tenk om det virkelig var slik? Da ville vel også sannheten innen andre næringer som datateknologi, oljenæringen, fly- og bilindustrien være oppfunnet?

Kanskje vi skal gjøre som C. H. Duel i USA, som i 1899 ville legge ned patentkontoret, for da var alle mulige oppfinnelser oppfunnet. Det var Duels oppfatning dengang, men samme holdning eksisterer fortsatt i aller høyeste grad, innen ernæring.

Heldigvis er det unntak. Noen tenker selv og bidrar til utvikling. En av disse er Espen Rostrup, tidligere lege og forsker ved hjerteavdelingen på Haukeland sykehus. Han kan fortelle at et lavkarbokosthold bl.a. reduserer faren for utvikling av hjerte- og karsykdommer. Vitenskapelige artikler bekrefter at Rostrups utsagn er korrekt.

Espen Rostrup har også lagt fram en liste over 10 fakta om lavkarbo:

1. Lavkarbo gir vektreduksjon hos overvektige. 2. Lavkarbodiett virker apetittregulerende og reduserer næringsinntak over tid. 3. Lavkarbodiett reduserer søtsuget. 4. Lavkarbodiett gir høyere verdier av HDL-kolesterol og fører til færre av de små tette LDL-partiklene. Dette er endringer som er assosiert med redusert risiko for hjerte- og karsykdom. 5. Lavkarbodiett fører til markert bedring av type 2-diabetes. 6. Lavkarbodiett fører til tilbakegang av fettlever. 7. Lavkarbodiett kan føre til tilbakegang av arteriosklerose. 8. Lavkarbodiett gir ikke økning av mettet fett i blodet, heller ikke ved en tredobling i inntaket av mettet fett i kosthold. 9. Lavkarbodiett fører ikke til redusert utholdenhet eller økt tretthet ved trening hos mosjonister. 10. Lavkarbodiett kan føre til økt fettforbrenning ved trening.

På tross av at disse punktene er vel dokumenterte og at dette kostholdet ikke er noe nytt, ei heller noen "motediett", er det svært mange som ikke vil ta Dr. Rostrup på alvor. For de har jo lært noe annet for lenge siden. De av oss som har testet ut denne metoden, som har kjent endringene på kroppen, blir ofte sett på som utskudd, som virkelig kan tro på noe så dumt.

At Rostrup har gått ut med disse 10. punktene er strålende, men jeg lurer jo på hvordan dette kommer til å bli mottatt i media. Sannsynligheten er stor for at det blir som vanlig at nyheten blir slått opp som useriøst og farlig, siden dette krasjer med "sannheten" fra 70-tallet.

Det vil trolig bli som i vitsen: "Du har gått ned 40 kilo, alle målbare verdier er blitt bedre, du er aktiv og humøret er betydelig bedre, men du må for all del ikke fortsette med lavkarbokost for det er farlig."

Trolig vil de samme "ekspertene" som har hevdet 70-talls - "sannheten" i en årrekke, bli intervjuet i media. Disse som lener seg til de samme rapportene fra 70-tallet, evt nyere forskning som bygger på 70-tallshypotesene. Eller de henvender seg til andre eksperter som støtter eget syn. De ekspertene som har en annen oppfatning, derimot, som bl.a. reverserer diabetes 2 i løpet av få uker, blir ikke invitert i debatten. De som har stoppet opp og tenkt selv, som har tilegnet seg langt mer kunnskaper enn sine kolleger og som får langt bede resultater, blir ikke invitert. For de mener noe annet enn våre helsemyndigheter.

Vi skal heller forholde oss til dem som lener seg til noen gamle teorier, som egentlig ikke er annet enn hypoteser. Når senere forskning bygger på disse hypotesene som ikke holder mål, så kan ikke resultatet bli riktige. Når grunnlaget er feil, vil også resultatet bli feil.

F.eks når det blir slått opp at mettet fett er farlig fordi det bidrar til økt kolesterol. og det viser seg at det er de store fluffy LDL- partiklene som øker med inntak av fett, som faktisk er gunstige, så faller jo dette på sin egen urimelighet.

Og når alarmen går når fettstoffene i blodet stiger etter at folk har gått over til å spise lavkarbokost. Hva da med fettet som forsvinner fra kroppen i forbindelse med vektreduksjonen? Noe som svært ofte er resultatet av kostendringen. Dette fettet må nødvendigvis gå via blodet, før det forsvinner ut via urin og pusten. Så hvis fettstoffene måles på ny når vekten har stabilisert seg, vil verdiene som oftest være bedre enn noen gang. Fettet på kroppen fordufter jo ikke i løse lufta, men må transporteres bort. At det da kan gi en midlertidig endring i blodverdiene er da helt naturlig. Hvis fettet som forsvant fra egen kropp ikke skulle gått via blodet, hvor skulle det da blitt av?

Rostrups 10. punkter vil trolig bli slaktet, for våre såkalte "eksperter" er fortsatt overbevist om at sannheten ble oppfunnet på 70-tallet. Selv om opphavsmannen bak de gjeldende kostråd, Ancel Keys, ville dementere sine egne teorier angående mettet fett og høyt kolesterol, da han fant ut at han hadde tatt feil. Og selv om vi i dag vet at det var mange feil og svakheter bak "The seven country studies" som ligger til grunn for dagens kostråd. Hva er det som gjør at disse "ekspertene" har blitt stående bom fast?

Hvor lenge skal vitsen på bildet være betegnende for våre helsemyndigheter, leger, ernæringsfysiologer og "sofaeksperter"?

Erfaringene og bevisene begynner etterhvert å bli mange. Undersøkelse på undersøkelse viser at mindre karbohydrater og mer sunt fett er den mest logiske veien å gå for å få kontroll på dagens helseutfordringer. Flere sykehus og klinikker rundt om i verden, bremser og reverserer en stor del av disse lidelsene. De viser også at disse lidelse er mulig å forebygge, noe som burde være av interesse. Særlig fra et samfunnsmessig perspektiv.

Disse klinikkene går til årsaken til problemet, i stedet for å dempe symptomene med medisiner. De går til kjernen av problemet. Også helsedirektoratet hevder at funksjonell medisin er veien å gå, som går ut på individuell behandling av årsaken til sykdom. Da må det nødvendigvis en endring til, men ingen vil forandre på noe.

Hvordan skal den kabalen gå opp?

Ved Virta health i Indiana, har Dr. Sarah Hallberg vist at det er mulig å reversere diabetes 2 ved hjelp av lavkarbokosthold. 60% av pasientene i hennes studie fikk reversert sin diabetes 2 i løpet av 1 år. Hvis en medisin hadde gitt like god effekt, ville oppfinneren blitt søkkrik. Så lenge det dreier seg om kosthold, er derimot interessen fraværende. At ikke folk flest vil lytte til sunn fornuft, er egentlig helt forunderlig. Det gjelder helsa vår, fremtiden vår og ikke minst fremtiden til våre barn! Vi har faktisk mulighet til å forebygge en stor del av dagens lidelser som diabetes 2, hjerte/ karsykdom, Alzheimer og flere kreftformer. Helse vår er faktisk ikke vår skjebne.

Jeg mener på ingen måte at jeg har "alt vettet". Men litt logisk sans må det være lov å bruke, også innen kost og ernæring. Vi må se på hvordan kosten påvirker hormonene våre. Hvordan kroppens fysiologiske prosesser påvirkes og gå til årsaken til problemene. Vi må lytte til de legene som utvikler seg, som lærer noe nytt og som får resultater. Vi kommer i alle fall ingen vei med å fortsette med samme tiltak, som ikke virker!

Å rokke ved etablerte sannheter er ikke lett. Og ja, det er mange innvirkende faktorer, som bl.a. matindustrien, legemiddelindustrien, landbrukspolitikken osv. En endring vil .naturlig nok gå ut over noe/ noen, men det må da være mulig å justere landbruket, jordbruket og matindustrien i en retning som er mer til nytte for for folks helse. At kanskje færre trenger medisiner, kan vel neppe være et godt argument for å fortsette som før. Det bør i alle fall ikke stoppe oss fra å gjøre tiltak som forebygger, bremser og reverserer sykdom.

At mange faktisk er overbevist om at sannheten er funnet, er egentlig ikke til nytte for noen, men bidrar i stedet til å bremse utviklingen og forhindrer at mange ikke får den hjelpen de fortjener. Det er neppe hensikten, men det blir likevel resultatet.

Jeg tror at en stor del av dem som holder på de gamle hypotesene, faktisk mener de har rett, for det de en gang har lært har blitt en sannhet. Men en løgn blir neppe en sannhet, fordi om den blir gjentatt mange ganger!

Når Rostrp går ut og påpeker effekten av lavkarbo, så burde det egentlig være nok til at folk åpner øynene. I det minste at de viser interesse. Men det som er så rart er at det er så utrolig mange som ikke vil høre. De vil ikke endre oppfatning, for de har jo sannheten. Hva da med alle nye sammenhenger som kartlegges, innen blodsukker, hormonpåvirkning, insulinresistens, tarmfloraens betydning osv. Daglig kan vi lese om nye forskningsresultater som avdekker nye sammenhenger. Og det kommer høyst sannsynlig mange flere i tiden som kommer. Vi står trolig overfor et paradigmeskifte i forhold til å forstå sykdom og behandlingen av dem. Skal vi virkelig bare se bort fra denne utviklingen?

Vi har også ekstremt mange "sofaeksperter" , som vet det meste, selv om de aldri har åpnet en bok om temaet, eller lest en eneste forskningsrapport, ei heller studert temaet og som ikke har behandlet en eneste pasient. Det er jammen godt de vet alt, så vi andre slipper å tilegne oss mer kunnskap!

Men heldigvis er det andre som baner vei. Som bl.a. Lindberg, Hexeberg og Rostrup. Det er lov å håpe at Rostrups 10 punkter blir hørt og tatt til etterretning. Men slik som våre ledere og ikke minst "sofakespertene" oppfører seg, er det jammen ikke godt å vite hvordan dette utvikler seg. Kanskje også Rostrup mister legelisensen?

Hva med å støtte de legene som tilegner seg mer kunnskap enn det som læres på medisinstudiet? Disse legene som tilegner seg mer kunnskap enn dem som sitter i styre og stell som fortsatt tror at sannheten ble oppfunnet på 70-tallet?

Hva med å støtte dem som sørger for utvikling?

Kanskje det endelig er litt bevegelse?

Ikke vet jeg, men det er lov å håpe!

Mette

Referanser:

1. Espen Rostrup: Foredrag: Bedre trening uten sukker,

https://www.youtube.com/watch?v=OvvuPhzIOS8

2. Mark Cucuzzella:This should be the standard of care

https://www.facebook.com/TheDietDoctor/videos/1776836372394611/

3. Mark Hyman: bok: eat fat, get thin

4. Mark Hyman: Podcast: Eat fat get thin

5. Malhotra Aseem: Saturated fat does not clog the arteries.

6. Malhotra Aseem : Eating MORE fat while cutting carbs and quitting sugar can help you lose weight and be happier, says top cardiologist: Mail Online, 2016.

7.Aseem Malhotra og Donald O´Neill: Trailer-The big fat fix. (hele filmen ligger på dietdoctor.com)

8. Zoe Harcomb: Diabetes co. uk, Should the dietary guidelines ever have been introduced?

9. Zoe Harcomb et al: BMJ, Dietary fat guidelines have no evidence base: where next for public health nutritional advice?

10. Zoe Harcomb: Low, moderate or high carbohydrate

11. Zoe Harcomb: Low carb shorten life (really?)

12. Tian Hu et al:

Am Journal of Epidemiol. 2012 Oct 1; 176(Suppl 7): S44–S54.

Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials

Diabetes Research and Clinical Practice: Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base

13. Diabetes Research and Clinical Practice: Efficacy of low carbohydrate diet for type 2 diabetes mellitus management:A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

14. Santos FL, et al. Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors. Obes Rev. 2012 Aug 21. doi:1111/j.1467-789X.2012.01021.x. [Epub ahead of print]

15. Mente A, et al. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med. 2009 Apr 13;169(7):659-69.

16. Hallberg, Sarah: Why we have to stop telling patients to eat low fat

17. Volek JS, et al. Pubmed: Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet. Lipids 2009;44:297–309.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11745-008-3274-2

18. Teicholz Nina: The big fat surprise: why butter, meat and cheese belong in a healthy diet: Simon and Schuster, 2014. ( bok)

19. Teicholtz Nina: ForedragThe big fat surprise

20. Teicholz Nina: Foredrag: Red meat and health

21. Siri-Tarino PW, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46.

22. Dr. David Unwin: How many teaspoons of sugar are in the food. The nutrition coaliation: https://www.nutritioncoalition.us/saturated-fats-do-they-cause-heart-disease

23. Nutritioncoalition: https://www.nutritioncoalition.us/dietary-cholesterol-does-cholesterol-in-your-food-lead-to-higher-blood-cholesterol

24. Mahshid Dehghan, Andrew Mente, Xiaohe Zhang, et al.,:

Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort studyThe Lancet (2017) on behalf of the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators*

25. https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/15/age-of-obesity-shaming-overweight-people?CMP=share_btn_link

26. Dag Viljen Polezynski: Kritikk mot helsemyndighetene og politikere