Historien gjentar seg!

Robin Marshall og Barry Warren, Nobelprisvinnere i medisin i 2005

Kan vi ta lærdom av historien eller skal vi la historien gjenta seg nok en gang?

Da Semmelweiss fant ut at det var viktig å vaske hendene når legene gikk fra obduksjonssalen og over til fødeavdelingen ble han ledd av. Ingen tok ham alvorlig. Semmelweiss publiserte flere studier, men ble likevel ikke hørt. På bakgrunn av all hets og motarbeidelse fikk han et sammenbrudd og ble innlagt på asyl og døde i en alder av 47 år. Få år etter hans død ble dette temaet tatt opp igjen. Da med stor suksess.

Legene Warren og Marshall fant ut at magesår handlet om en bakteriell infeksjon. Når denne teorien ble framlagt på medisinske kongresser, ble også disse forskerne ledd av. Av andre leger fikk de høre at dette var det dummeste de hadde hørt. MArshall var derimot så sikker i sin sak at han valgte å infisere seg selv med bakterien, for så å behandle seg med antibiotika. Da fikk "pipen" en annen lyd. Det tok likevel flere år før legene fikk nobelprisen i medisin for denne oppdagelsen.

Fedon Lindberg møtte mye motbør da han innførte lavkarbobegrepet i Norge, på slutten av 90- tallet. Han ble hetset og fikk så "ørene flagra".

Den jevne normann var ikke klar til å redusere inntaket av brød og poteter. Selve fundamentet i det norske kostholdet. I dag er Fedons prinsipper mer anerkjent og stadig flere leger gir i dag råd om Fedons "smartkarbo". På tross av denne utviklingen, møter leger som nå anbefaler lavkarbokost, massiv motstand. Selv om disse legene oppnår langt bedre resultater enn de som jobber etter tradisjonelle metoder. Leger som klarer å behandle eller dempe symptomer ved hjelp av kosthold og andre metoder, mister legelisensen. Ingen må tilegne seg mer kunnskap enn våre myndigheter. Og medisiner er førstevalget. For all del ikke bruk kosthold som terapeutisk verktøy. Det er visstnok farlig. At rett foreskrevet medisin, til riktig pasient, mot rett lidelse, faktisk står på topp "fem" som dødsårsak i Norge, bryr vi oss ikke om.

Det pågår nå en grasrotbevegelse av leger, professorer og kostrådgivere, som står på for å endre de offisielle kostrådene. Denne bevegelsen pågår i Norge og i andre land. Det pekes på feil og svakheter i de offisielle kostrådene. Det vises bl.a. til juks og manipulering av forskningsrapporter og at andre metoder gir langt bedre resultater. Det har også kommet fram at rapporter som viste motsatt effekt enn det som våre helsemyndigheter fastholder, ble holdt tilbake. ja rett og slett gjemt unna. Disse rapportene er dermed ikke tatt hensyn til i utforming av gjeldende råd.

Atter en gang gjør vi samme feil, som ble gjort mot Semmelweiss, Warren, Marshall og Lindberg.

Nyere forskning og erfaringer viser at vi har tatt feil. At vi har fulgt feil råd. At Lindberg hadde rett. Flere klinikker og sykehus i andre land reverserer type 2 diabetes etter lavkarbometoden i løpet av få uker, mens våre ledende helsemyndigheter er ikke interessert i å endre noe som helst. De tviholder på gamle teorier og at diabetes 2 er kronisk. Du må bare følge de offisielle rådene og ta de medisinene som foreskrives av våre leger. Er det ikke noe som skurrer her?

Skal vi virkelig la historien gjenta seg, atter en gang, eller skal vi ta lærdom av tidligere feil? Er det ikke snart på tide å gi Lindberg, Hexeberg, Flatabø, Reichelt m.fl. og andre som kjemper for folkehelsa en "fjør i hatten" og vise dem den respekten de fortjener. Nei, disse som tilegner seg mer kunnskap enn de fleste andre og som bidrar til at utviklingen går framover, stoppes og knebles.

Hvor blir det av innovasjonstanken innen ernæring? Det må da være positivt at noen faktisk tilegne seg mer kunnskap enn de som sitter i landets styre og stell?

Nasjonalt råd for ernæring er sammensatt av personer som er enige og disse lener seg til dem som støtter eget syn. Andre eksperter slippes ikke til. Hva da med disse andre ekspertenes kompetanse? De er også eksperter.

Hva med Aseem Malhotra som bl.a. holdt et 2 timer langt innlegg i European Parliament i mars i år om påvirkning fra matvare- og legemiddelindustrien? Han regnes som den legen i verden som har støst betydning i forhold til bekjempelse av overvekt og diabetes 2. Han er da også ekspert!

Hva med Nina Teicholtz som har tatt doktorgraden i "The American Guidlines", og funnet en rekke feil og mangler ved disse.

For ikke å glemme dr. David Unwin som reduserte utgiftene til diabetes 2-medisiner med nesten 1/2 million kr på 1 år, ved Norwoodklinikken i England. En liten klinikk bestående av 6 leger. Unwin og kollegene brukte lavkarbokost i stedet for medisiner. Og ja. Alle målbare verdier ble bedre, så pasientene risikerer ikke hjerteinfarkt i stedet.

Og hva med Sarah Hallberg som reverserte 60% av diabetes 2 pasientene ved Virta health- klinikken i Indiana, i løpet av 1 år. En lidelse våre helsemyndigheter hevder er kronisk!

Ta en titt på filmen til Donald O´Neill og Aseem Malhotra, "The big fat fix" . Her følger O`Neill og Malhotra i fotsporene til de offisielle kostrådenes "far", Ancel Keys, De fant bl.a. ut at Ancel Keys ville dementere sine egne teorier angående mettet fett og kolesterolets betydning for hjerte/ karsykdom. Keys fant ut at han hadde tatt feil og ville rette opp dette på sine gamle dager, men han fikk ikke publisert sine rettelser. Konsekvensene ville blitt for store. På tross av dette holder våre helsemyndigheter fast ved hans opprinnelige hypoteser. Selv om det etterhvert foreligger forskningsrapporter som bekrefter at Keys hypoteser var feil. Denne informasjonen er kun et tastetrykk unna for alle som ønsker å finne ut mer. Vi bør vel kunne forvente at våre helsemyndigheter gjør en innsats for å sette seg inn i historien bak nåtidens råd og tar denne til etterretning?

Bør vi ikke ta lærdom av tidligere feil eller skal historien bare gjentas? Skal vi virkelig la flere måtte lide fordi det er for flaut å innrømme feil?

Det må da være enda mer flaut å fortsette med feil råd når snart alle vet at de er feil?

Det er bare å følge statistikken for overvekt, diabetes 2 og inflammasjonslidelser, så er det lett å se at vi er på feil kurs. Kurven for disse lidelsene skjøt i været samme tidspunkt som rådene ble endret. Det er lov å legge sammen 2 pluss 2. Selvsagt må sammenhengen være grundig dokumentert og det er jo nettopp det den er. De som "sitter på toppen" vil likevel ikke ta denne dokumentasjonen til etterretning.

Og ja, det er mange krefter involvert og mange næringer som påvirkes. Matvare-industrien, legemiddelindustrien, landbruket og jordbruket , bare for å nevne noen. Og ikke minst så skal politikerne høste stemmer.

Uansett så er det vel folks helse som bør komme i første rekke og da må det være lov å ta lærdom av tidligere feil, så ikke historien gjentas atter en gang!

Mette!

Ignaz Semmelweiss

Referanser:

1. Zoë Harcombe, Julien S. Baker, Bruce Davies, School of Science and Sport Clinical Exercise Science, Institute for Clinical Exercise and Health Science,

https: Food for thought: have we been giving the wrong dietary advice? //research-portal.uws.ac.uk/en/publications/food-for-thought-have-we-been-giving-the-wrong-dietary-advice

2, Zoë Harcombe, Julien S Bakeret al: ,

Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis

https://openheart.bmj.com/content/2/1/e000196.short

3. Antonia Trichopoulou, Miguel A Martínez-González, Tammy YN Tong, Nita G Forouhi, Shweta Khandelwal, Dorairaj Prabhakaran, Dariush Mozaffarian and Michel de LorgerilBMC Medicine201412:112

Definitions and potential health benefits of the Mediterranean diet: views from experts around the world

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-12-112?version=meter+at+null&module=meter-Links&pgtype=Blogs&contentId=&mediaId=%25%25ADID%25%25&referrer=&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click

4.Uffe Ravnskov, MD, PhD; James J. DiNicolantonio, PharmD; Zoë Harcombe, MA; Fred A. Kummerow, PhD; Harumi Okuyama, MD, PhD; and Nicolai Worm, MD, PhD :

The Questionable Benefits of Exchanging Saturated Fat With Polyunsaturated Fat

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(13)01004-5/pdf

5. Malhotra Aseem: BMJ, Saturated fat does not clog the arteries, https://bjsm.bmj.com/content/51/15/1111.info

6. Malhotra Aseem, : BMJ, Saturated fat is not the major issue, https://www.bmj.com/content/347/bmj.f6340

7. MAlhotra Aseem: The European Parliament: "Big food, big pharma, Killing for profit",

https://www.youtube.com/watch?v=jcnd3usdNxo

8. Nina Teicholz: The scientific report guiding the US dietary guidelines: is it scientific?

https://www.bmj.com/content/351/bmj.h4962

9. Zoe Harcomb et al: BMJ, Dietary fat guidelines have no evidence base, https://bjsm.bmj.com/content/early/2016/10/18/bjsports-2016-096734.info

10.. D.M. Dreon, H.A.Fernstrom et al: The american journal of clinical nutrition; Change in dietary saturated fat intake is correlated with change in mass of large low-density-lipoprotein particles in men, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9583838

11. Michael Brownlee,Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications, Nature volume 414, pages 813–820 (13 December 2001), https://www.nature.com/articles/414813a |

12. Diabetes Research and Clinical Practice: Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900714003323

13. Diabetes Research and Clinical Practice: Efficacy of low carbohydrate diet for type 2 diabetes mellitus management: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28750216

14. Tian Hu et al: Am Journal of Epidemiol. 2012 Oct 1; 176(Suppl 7): S44–S54.

Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3530364/

15. Santos FL, et al. Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors. Obes Rev. 2012 Aug 21. doi:1111/j.1467-789X.2012.01021.x. [Epub ahead of print], https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-789X.2012.01021.X

16. Mente A, et al. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med. 2009 Apr 13;169(7):659-69.There were no clear effects of dietary fat changes on total mortality or cardiovascular mortality,

17. Volek JS, et al. Pubmed: Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet. Lipids 2009;44:297–309., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19082851, https://link.springer.com/article/10.1007/s11745-008-3274-2

18. Mahshid Dehghan, Andrew Mente, Xiaohe Zhang, et al.,:

Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort studyThe Lancet (2017) on behalf of the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators* , https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext

19. Siri-Tarino PW, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46.

20. Dr. David Unwin: Journal of Insulin Resistance - It is the glycaemic response to, not the carbohydrate content of food that matters in diabetes and obesity : the glycaemic index revisited

21. Georgia Ede: Latest low carb study: All politics, no science, https://www.psychologytoday.com/us/blog/diagnosis-diet/201809/latest-low-carb-study-all-politics-no-science

https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-57ab3abb4

22. Malhotra Aseem : Eating MORE fat while cutting carbs and quitting sugar can help you lose weight and be happier, says top cardiologist: Mail Online, 2016.

23. Teicholtz Nina: ForedragThe big fat surprise , https://www.youtube.com/watch?v=XQUnedwWHqk&t=905s

24. Do saturated fat cause heart dease?: https://www.nutritioncoalition.us/saturated-fats-do-they-cause-heart-disease

25. Mark Cucuzzella:This should be the standard of care, https://www.youtube.com/watch?v=P7jgBIsvYK8,

26. Hyman Mark : Why vegetable oils should not be a part of a healthy diet. , https://www.ecowatch.com/dr-mark-hyman-why-vegetable-oils-should-not-be-part-of-your-diet-1882164589.html

27. Malhotra Aseem : Low carb diets do not shorten lifespan, https://www.dietdoctor.com/dr-malhotra-on-bbc-news-claim-that-low-carb-shortens-lifespan-is-completely-false

28. Nasir H. Bhanpuri, Sarah J. Hallberget al: Cardiovascular disease risk factorresponses to a type 2 diabetes care model including nutritional ketosis induced by sustained carbohydrate restriction at 1 year: an open label, non-randomized, controlled study

https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-018-0698-8

29. Donald O`Neill og Aseem Malhotra: Filmen: The big fat fix

https://www.dietdoctor.com/member/movies/big-fat-fix

30. Funksjonell medisin: Persontilpasset medisin er fremtidens medisin.

https://funksjonellmedisin.no/blogs/persontilpasset-medisin-funksjonell-medisin/

31. Are Brean, Tidsskrift for den norske legeforening: Sannhet og konsensus.

https://tidsskriftet.no/sites/default/files/generated_pdfs/51321-sannhet-og-konsensus.pdf