Snakk om å "stikke hodet i sanden"


Helseforsker mener det ikke er et helsemessig problem å være overvektig. Problemene kommer når man får fedmeplager. Da er man mer utsatt for diabetes type 2, slitasjegikt og andre kroppssmerter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

https://www.aftenbladet.no

Viser til dette innlegget i aftenbladet.no som viser at 70 % av nordmenn over 20 år nå er overvektige. Å øke normalverdien for BMI var en av forskernes forslag for å løse problemet.

Er det virkelig mulig å i det hele tatt tenke tanken. Hvilket problem løses ved å øke grenseverdien for overvekt og fedme? Det vil selvsagt se bedre ut på landets fedmestatistikk, men det løser absolutt ingenting. Hverken for pasientene eller for helsenorge.

Overvekt og fedme er de viktigste årsakene til utvikling av diabetes 2 og inflammasjonslideler. Vår tids store helseutfordringer!

Å øke normalverdien vil vel kun bidra til at enda flere vil slite med overvekt og utvikle enda flere av inflammasjonslidelser, uten at tiltak settes i verk. Disse sykdommene oppstår jo ikke "over natta". Det tar flere år med hormonell ubalanse før diabetes 2 er et faktum.

Å flytte normalverddien løser vel ingen problemer? Er dette virkelig godt forebyggende helsearbeid Bent Høie? Dette er et av dine ansvarsområder!

Hva er egentlig målet med å øke normalverdien? Å fylle opp sykehusene og sykehjemmene? Å sysselsette flere hjertekirurger eller selge mer medisiner mot diabetes 2? Eller kanskje målet er å øke antallet fedmeoperasjoner? Det er jammen ikke godt å si.

Det er ikke 1. april i dag, men dette forslaget hører vel egentlig hjemme som en aprilspøk.

Mener disse forskerne at overvekt ikke er et helseproblem? All statistikk og alle erfaringer tilsier at vi har en bølge av overvekt, fedme og diabetes 2 her i landet og i resten av verden. Disse utfordringene er ikke kun en utseendemessig utfordring, men et stort helseproblem. De aller fleste av dagens sykdommer bunner i insulinresistens. Nå er riktignok ikke overvekt en forutsetning for å utvikle insulinresistens, men insulinresistens gir ofte økt fettlagring og overvekt.

Er det ikke på tide å endre fokuset og hjelpe de som sliter med vekta i stedet, i stedet for å justere normalen? Bør vi ikke snart innse at overvekt og fedme er et langt mer komplekst problem enn et kalori regnestykke. Det er i dag mye kompetanse angående matens innvirkning på de hormonelle prosessene i kroppen, der særlig karbohydratene spiller en sentral rolle. Der økt inntak av karbohydrater medfører økt insulinutskillelse som etterhvert gir insulinresistens. I tillegg til å transportere sukker fra blodet til cellene er insulin et fettlagringshormon. Insulinresistens er forstadiet til diabetes 2, og første signal om denne ubalansen er økende "velstandsvalk" rundt magen. Denne sammenhengen er velkjent i dag. Skal vi da velge bort denne hormonelle ubalansen og la barn og ungdom utvikle enda større vektproblemer, og øke risikoen for alvorlige sykdommer ytterligere? Er det ikke alvorlig nok at stadig flere barn utvikler diabetes 2, som før ble kalt "gammelmannssyken"?

Skal vi virkelig gå med skylapper og håpe det beste inntil diagnosene rammer, eller skal vi ta hensyn til matens innvirkning på de hormonelle prosessene, slik at vi kan holde oss friske, aktive og produktive lengst mulig? Og ikke minst har en god livskvalitet. Diabetes 2 oppstår sjelden helt plutselig, selv om det gjerne oppleves slik for dem som får diagnosen. Denne lidelsen utvikler seg seg over mange år på bakgrunn av hormonelle ubalanser.

Selvsagt betyr også fysisk aktivitet og mengde mat en hel del i forhold til helse og vekt , men med å hoppe bukk over matens hormonelle innvirkning kan medføre store konsekvenser.

Hva med å vende blikket mot de klinikkene og sykehusene rundt om i verden som faktisk har knekket denne koden? Til de som klarer å reversere overvekt, fedme og diabetes 2 i løpet av få uker? Som får varig effekt fordi de gir råd som spiller på lag med kroppens hormoner. Vekten reduseres, alle målbare parametre forbedres og folk har det langt bedre, både fysisk og psykisk. Uten å føle ubehag. Uten søtsug, uten "oksehunger". Hvorfor ikke lære av disse?

Leger som bl.a. Aseem Malhotra, TIm Noakes, Gary Fettke, Eric Westman, Mark Cuccuzzella, Sarah Hallberg, Zoe Harcomb, Rangan Chatterjee, Georgia Ede, Jason Fung m.fl. eller ekteparet Hexeberg her i Norge. Alle disse har mange års erfaring med denne tilnærmingen. De startet ikke i går, noen av dem. Og de baserer sitt arbeid på grundig forskning. Hvorfor ikke lytte til disse?

Dette er bare et lite utvalg av leger som har stoppet opp og tenkt seg om hva de holder på med. Kan ting gjøres på en annen måte? Finnes det bedre løsninger?

Er ikke våre helsemyndigheter, forskere eller leger nysgjerrige på hvordan de får til disse resultatene?

I stedet for å ta lærdom av dem som oppnår resultater, foreslås det i stedet å endre på normalverdiene. Bare mange nok blir overvektige, så blir det plutselig normalt og da er det greit. Er dette virkelig måten å løse problemene på? For dem som sliter med overvekt, er det neppe særlig greit. Heller ikke for dem som utvikler inflammasjonslidelser som bl.a. hjerte/ karsykdommer, hormonelle lidelser, autoimmune sykdommer, smerteproblemer, kreft, nevrologiske lidelser, demens og Alzheimer. Når nyere forskning nå viser at insulinresistens ligger i bunn av de fleste av disse lidelsene, så er det vel her vi bør sette inn støtet?

Når ble løsningen på et problem å "stikke hodet i sanden" og late som om problemet ikke finnes?

En slik justering i normalverdiene er faktisk gjort tidligere, uten at det har hatt noen som helst effekt på folks helse. For det er helt meningsløst. I 2002 ble normalverdiene for insulin C-peptid, økt fra 740 til 1480 pmol/l. Ja, til det dobbelte. Grunnen var at det var så mange som hadde høye insulinverdier. Grenseverdien regnes ut fra gjennomsnittsverdiene, så når stadig flere får for høye verdier, heves altså normalverdien. Når bare mange nok har prediabetes så er det normalt. Er det virkelig å løse problemet? Stigende insulinverdier er et tydelig signal om utvikling av insulinresistens, som er fortstadiet til diabetes 2. Antallet som utvikler diabetes 2 bare øker og øker også blandt barn og ungdom. Å øke referanseverdien gjør ikke folk friskere. Det er bare flere som kommer i faresonen for å utvikle alvorlige sykdommer.

Er det ikke mer fornuftig å rette fokuset mot overvektsproblematikken og ta problemene i starten? Er det virkelig vits å vente til det utvikles til et fedmeproblem, eller en alvorlig sykdom? Hvem vet hvilken sykdom det slår ut i? Hvem skal ofres underveis? Skal vi virkelig gamble med folks liv og helse på denne måten? Ingen har noen garantier for at vi får en krefttype som lar seg behandle, eller at vi er i nærheten av et sykehus den dagen hjerteinfarktet slår til, eller hjerneslaget for den saks skyld. Skal vi virkelig forskyve denne fasen der sykdom utvikles, og gamble på at det går bra?

Det er vel overvekt og insulinresistens som bør være hovedsatsningen innen både forebygging og behandling av dagens kroniske helseproblemer.

I stedet foreslås det nå å heve normalverdien for BMI.

Hvilke problemer løses ved dette tiltaket?

Ingenting annet enn at vi kan sole oss i glansen med en bedre fedmestatistikk enn andre land. Er vi virkelig ikke kommet lenger i Norge?

Bent Høie! Nå er det virkelig på tide å gripe inn og bruke sunn fornuft! Du kan i alle fall ikke bare stikke hodet i sanden!

Mette

Referanser:

1. Andreas Eenfeldt: Matrevolusjonen (bok)

2. Eric Westman et al : A Low-Carbohydrate, Ketogenic Diet versus a Low-Fat Diet To Treat Obesity and Hyperlipidemia: A Randomized, Controlled Trial FREEhttps://annals.org/aim/fullarticle/717451

3. Tim Noakes: Low-carbohydrate and high-fat intake can manage obesity and associated conditions: Occasional surveyhttp://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-957420130011000131.

4. Zoë Harcombe, Julien S. Baker, Bruce Davies, School of Science and Sport Clinical Exercise Science, Institute for Clinical Exercise and Health Science,

https:Food for thought: have we been giving the wrong dietary advice? //research-portal.uws.ac.uk/en/publications/food-for-thought-have-we-been-giving-the-wrong-dietary-advice

5, Zoë Harcombe, Julien S Bakeret al: ,

Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis

https://openheart.bmj.com/content/2/1/e000196.short

6. Uffe Ravnskov, MD, PhD; James J. DiNicolantonio, PharmD; Zoë Harcombe, MA; Fred A. Kummerow, PhD; Harumi Okuyama, MD, PhD; and Nicolai Worm, MD, PhD :

The Questionable Benefits of Exchanging Saturated Fat With Polyunsaturated Fat

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(13)01004-5/pdf

7. Malhotra Aseem: BMJ, Saturated fat does not clog the arteries, https://bjsm.bmj.com/content/51/15/1111.info

8. Malhotra Aseem, : BMJ, Saturated fat is not the major issue, https://www.bmj.com/content/347/bmj.f6340

9. Zoe Harcomb et al: BMJ, Dietary fat guidelines have no evidence base, https://bjsm.bmj.com/content/early/2016/10/18/bjsports-2016-096734.info

10. Michael Brownlee,Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications, Nature volume 414, pages 813–820 (13 December 2001), https://www.nature.com/articles/414813a |

11. Diabetes Research and Clinical Practice: Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900714003323

12. Diabetes Research and Clinical Practice: Efficacy of low carbohydrate diet for type 2 diabetes mellitus management: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28750216

13. Tian Hu et al: Am Journal of Epidemiol. 2012 Oct 1; 176(Suppl 7): S44–S54.

Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3530364/

14. Santos FL, et al. Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors. Obes Rev. 2012 Aug 21. doi:1111/j.1467-789X.2012.01021.x. [Epub ahead of print], https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-789X.2012.01021.X

15. Mente A, et al. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med. 2009 Apr 13;169(7):659-69.There were no clear effects of dietary fat changes on total mortality or cardiovascular mortality,

16. Volek JS, et al. Pubmed: Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet. Lipids 2009;44:297–309., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19082851, https://link.springer.com/article/10.1007/s11745-008-3274-2

17. Mahshid Dehghan, Andrew Mente, Xiaohe Zhang, et al.,:

Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort studyThe Lancet (2017) on behalf of the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators* , https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext

18. Siri-Tarino PW, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46.

19. Dr. David Unwin: Journal of Insulin Resistance - It is the glycaemic response to, not the carbohydrate content of food that matters in diabetes and obesity : the glycaemic index revisited

20. Georgia Ede: Latest low carb study: All politics, no science, https://www.psychologytoday.com/us/blog/diagnosis-diet/201809/latest-low-carb-study-all-politics-no-science

https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-57ab3abb4

21. Nina Teicholz: Foredrag: Red meat and health.

https://www.youtube.com/watch?v=1rz-8H_i1wA&t=698s

22. Lars Werkø: End of the road for the diet- heart- theory? https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14017430802064981?journalCode=icdv20

23. Mark Cucuzzella:This should be the standard of care, https://www.youtube.com/watch?v=P7jgBIsvYK8,

24. Malhotra Aseem: The European Parliament: "Big food, big pharma, Killing for profit", https://www.youtube.com/watch?v=6QrrHzoddNw

25. Nasir H. Bhanpuri, Sarah J. Hallberget al: Cardiovascular disease risk factorresponses to a type 2 diabetes care model including nutritional ketosis induced by sustained carbohydrate restriction at 1 year: an open label, non-randomized, controlled study

https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-018-0698-8

26. Donald O`Neill og Aseem Malhotra: Filmen: The big fat fix

https://www.dietdoctor.com/member/movies/big-fat-fix

27. Funksjonell medisin: Persontilpasset medisin er fremtidens medisin.

https://funksjonellmedisin.no/blogs/persontilpasset-medisin-funksjonell-medisin/

28. Hypoadiponectinemia in Obesity and Type 2 Diabetes: Close Association with insulin Insulin Resistance and Hyperinsulinemia https://academic.oup.com/jcem/article/86/5/1930/2848024