Er virkelig rødt kjøtt farlig?

Vi hører ofte at vi må redusere inntaket av rødt kjøtt pga faren for diabetes 2, kreft og hjerte/ karsykdom.

Hva er egentlig disse anbefalingene tuftet på?

Er det egentlig bevist at dette er skadelig?

1. Diabetes 2:

I forhold til diabetes 2 så går kurven for inntak av rødt kjøtt ned, mens forekomsten av diabetes 2 eksploderer. Det ser dermed ikke ut som om rødt kjøtt har noen sammenheng med utvikling av diabetes 2.

2. Kreft:

Epidemiologiske undersøkelser har vist at det kan være en sammenheng mellom inntak av rødt kjøtt og utvikling av kreft. Utfordringen ved slike undersøkelser er at det ofte er mange variabler til stede og da får undersøkelsen liten verdi.

Dersom det kun er 1 variabel som f.eks angående røkingog økt risiko for lungekreft, kan slike undersøkelser være nyttige. I forhold til kosthold er det derimot mange variabler. I beste fall kan en slik undersøkelse si at det kan være en sammenheng, men den kan egentlig ikke bevise noe som helst.

De som spiser mye rødt kjøtt og bearbeida kjøtt er gjerne de som ellers ikke hører på noen anbefalinger. De røker gjerne, er lite fysisk aktive, spiser mer "junk food" snacks, snop og drikker brus. Det som spises av andre ting kan da ha like stor innvirkning på utvikling av sykdom som rødt kjøtt. Grunnlaget for å trekke konklusjoner om at rødt kjøtt er farlig på bakgrunn av slike epidemiologiske undersøkelser blir dermed svært tynt. En kan like gjerne si at av de som døde av hjerte/ karsykdom var det dobbelt så mange som hadde rød skjorte i forhold til blå, og dermed øker risikoen for å dø av hjerte/ karsykdom til det dobbelte dersom du har rød skjorte. Det er vel lite sannsynlig.

Rødt kjøtt og bearbeida kjøttvarer blir ofte plassert i samme kategori. Ved nærmere ettertanke er det vel få som mener at en Big Mac fra Mc Donalds har samme kvalitet som rent kjøtt fra en fra en grasbeitende fjellsau eller angusokse? Det er vel også få som mener at disse råvarene har samme innvirkning på kroppen?

Et Big Mac- måltid inneholder betydelig mer karbohydrater enn rent kjøtt. Helserisikoen ved et slikt måltid burde vel linkes til karbohydrater og vegetabilsk fett. De blir derimot klassifisert som skadelig pga bearbeida, rødt kjøtt og metta fett. Hva da med karbohydratene i hamburgerbrødet, pommes frites og brusen som dette måltidet også består av. Disse karbokildene brytes ned til sukker. Og hva med frityroljene i pommes frites? Her brukes vegetabilske oljer, som er umetta fett, men vi hører til stadighet at dette er kilder til metta fett. Det kan se ut som det har gått litt fort i svingene.

Rådene om at rødt kjøtt er skadelig baseres altså kun på epidemiologiske undersøkelser. Det finnes riktignok et par store "clinical trials", som har betydelig høyere tyngde enn epidemiologiske undersøkelser. Disse viste derimot ingen økt risiko for kreft ved inntak av rødt kjøtt.

I 2015 ble en av de som satt i komiteen for disse rådene spurt om hvorfor disse "clinical trials" ikke ble tatt med. Svaret var da at det var i mandatet deres å ta med disse studiene. Så undersøkelser som regnes som langt mer sikre enn epidemiologiske undersøkelser, ble ikke tatt med. Her kan det virkelig se ut som om de er ute etter å finne det svaret de ønsker, ikke det som er riktig.

Innholdet av hem-jern er også trukket fram som en risikofaktor. Våre myndigheter går ut med at grensen for helserisiko ved hem-jern nås på ca 500 gr. ferdig behandla rødt kjøtt pr uke (ca 700 gr. rått kjøtt). Det er i følge Helsedirektoratet 3 middager pluss noe kjøttpålegg i uka. Kylling er utelatt. De sier samtidig at det ikke er et mål å unngå rødt kjøtt. Når vi da kan spise 3 middager med rødt kjøtt, pluss pålegg for å nå grenseverdien, så er vel det en helt annen ordlyd enn slik vi får inntrykk av i dag, der alle råd går ut på at vi skal redusere inntaket av rødt kjøtt. Gjennomsnittet følger denne grensen sånn noenlunde.

Undersøkelsene som konkluderer at hem-jern er skadelig er i tillegg basert på rotter. Rotten spiste blodpølse, som består av 80 % blod. Ikke rødt kjøtt. Disse viste en viss økning i hem-jern. I samme forsøk ble andre rotter foret med bacon. Disse rottene hadde ingen utslag. Dette resultatet ble utelatt fra studien. Det kan vel se ut som om noen finner de svarene de er ute etter her?

3. Kreft:

Røking gir en økt risiko for kreft med 15-30 ganger. Risikoen for å utvikle kreft ved å spise rødt kjøtt er satt til 1,17 og bearbeida kjøtt til 1,18. Alt under 2 regnes som irrelevant. Ved så lav risiko kan feilkildene være så store at risikoen kan egentlig regnes lik null. Det er likevel disse tallene som brukes som grunnlag.

Behandlingen av kjøttet er også er noe vi må ta med i forhold til utvikling av kreft. Steking i oppvarma vegetabilske oljer, der kjøttets overflate frigir carcinogener, kan være en faktor. Denne risikoen kan enkelt reduseres ved å varmebehandle kjøttet ved langtidssteking i ovn eller koking. Det blir vel ikke helt riktig å legge skylden på kjøttet, når årsaken ligger i varmebehandling og de vegetabilske oljene?

Ancel Keys og medarbeidere som satt i styrende organer som la grunnlaget for de offisielle kostrådene i første omgang var "Syvende dagers adventister". Som er vegetarianere. De spiste dermed ikke kjøtt. Dette livssynet har trolig vært en sterkt innvirkende faktor for å fraråde kjøtt som næringskilde.

Ancel Keys og Jeremiah Stamler ble også i 1961 bare enige om at det trolig var mettet fett som var problemet. De skrev en 2 siders rapport, men det var ingen referanser og ingen publikasjoner som lå bak. Det var kun deres oppfatning.

Denne rapporten ble kopiert i 1980 av USDA, (US Department for Agricultur) som er ansvarlige for de offisielle kostrådene i USA. Rådene ble opprettholdt, fremdeles uten referanser. USDA påstår likevel at deres råd er evidens basert.

I dagens samfunn der alt skal dokumenteres i øst og vest, er det da ganske merkelig at disse sentrale rådene kun baseres på noens få personers oppfatning. Uten et eneste bevis.

Flere av dem som satt i dette rådet var i tillegg sponset av matprodusenter som Barilla og Kelloggs. Noe som vel må kunne kalles å være en klar bias. Etter at Atkins kom med sine anbefalinger på 90-tallet, ble det panikk i leiren. Både Kellogs og Barilla betalte leger store summer for å fremme skadeeffekten av mettet fett og kjøtt og samtidig fremme helsegevinsten av korn. Det ville blitt krise hvis folk byttet pasta og corne flakes med kjøtt.

Det kan se ut som om vi har gått i "ekkofella" og bare tatt det for god fisk at rødt kjøtt er farlig. Blir en løgn gjentatt mange nok ganger blir den en sannhet til slutt.

I praksis blir den gjerne det, men den er vel ikke mer riktig av den grunn.

Er det ikke snart på tide å få fram disse faktaene i stedet for å fortsette å holde liv i disse hypotesene som har vært retningsgivende i 50 år. Disse faktaene kan vi jo ikke bare velge bort, bare fordi det er mest beleilig?

Ancel Keys prøvde selv å dementere sin hypotese angående skade effekten av metta fett, kolesterol og hjerte/karsykdom. Konsekvensene ville blitt for store, så han fikk ikke publisert sine rettelser.

Skal vi virkelig fortsette å holde på Keys opprinnelige hypotese, som han selv ville dementere? Har vi ikke kommet lenger?

Hvor mange år må gå før våre helsemyndigheter tar nyere forskning til etterretning?

Det må da være lov å endre oppfatning, når faktaene endres.

Jeg tviler ikke på at rådene er gitt i beste mening, men hvor lenge skal vi fortsette med råd som kan plukkes fra hverandre punkt for punkt? Innen alle endre næringer mottas nyheter med interesse og iver. Det blir sett på som innovasjon.

Innen ernæring er det noen som er overbevist om at sannheten er funnet. For evig tid.

Det må vel i beste fall kunne kalles naivitet. I verste fall arroganse. Eller enda verre. Ren idioti.

Ha en god dag,

Her i huset står fårikål på menyen.

Mette

Referanser:

1. Zoë Harcombe, Julien S. Baker, Bruce Davies, School of Science and Sport Clinical Exercise Science, Institute for Clinical Exercise and Health Science,

https:Food for thought: have we been giving the wrong dietary advice? //research-portal.uws.ac.uk/en/publications/food-for-thought-have-we-been-giving-the-wrong-dietary-advice

"The Seven Countries study classified processed foods, primarily carbohydrates, as saturated fats. The UK government and NICE do the same, listing biscuits, cakes, pastries and savoury snacks as saturated fats. Processed foods should be the target of public health advice but not natural fats, in which the UK diet is deficient."

2, Zoë Harcombe, Julien S Bakeret al: ,

Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis

https://openheart.bmj.com/content/2/1/e000196.short

3. Antonia Trichopoulou, Miguel A Martínez-González, Tammy YN Tong, Nita G Forouhi, Shweta Khandelwal, Dorairaj Prabhakaran, Dariush Mozaffarian and Michel de LorgerilBMC Medicine201412:112

Definitions and potential health benefits of the Mediterranean diet: views from experts around the world

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-12-112?version=meter+at+null&module=meter-Links&pgtype=Blogs&contentId=&mediaId=%25%25ADID%25%25&referrer=&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click

4.Uffe Ravnskov, MD, PhD; James J. DiNicolantonio, PharmD; Zoë Harcombe, MA; Fred A. Kummerow, PhD; Harumi Okuyama, MD, PhD; and Nicolai Worm, MD, PhD :

The Questionable Benefits of Exchanging Saturated Fat With Polyunsaturated Fat

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(13)01004-5/pdf

5. Grethe Roede, Stenbuch Lied: Dette bør du vite om mettet fett

https://www.kk.no/livstil/dette-bor-du-vite-om-mettet-fett-67720148

6. Malhotra Aseem: BMJ, Saturated fat does not clog the arteries, https://bjsm.bmj.com/content/51/15/1111.info

7. Malhotra Aseem, : BMJ, Saturated fat is not the major issue, https://www.bmj.com/content/347/bmj.f6340

8. Zoe Harcomb et al: BMJ, Dietary fat guidelines have no evidence base, https://bjsm.bmj.com/content/early/2016/10/18/bjsports-2016-096734.info

9.. D.M. Dreon, H.A.Fernstrom et al: The american journal of clinical nutrition; Change in dietary saturated fat intake is correlated with change in mass of large low-density-lipoprotein particles in men, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9583838

10. Michael Brownlee,Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications, Nature volume 414, pages 813–820 (13 December 2001), https://www.nature.com/articles/414813a |

11. Diabetes Research and Clinical Practice: Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900714003323

11. Diabetes Research and Clinical Practice: Efficacy of low carbohydrate diet for type 2 diabetes mellitus management: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28750216

12. Tian Hu et al: Am Journal of Epidemiol. 2012 Oct 1; 176(Suppl 7): S44–S54.

Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3530364/

13. Santos FL, et al. Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors. Obes Rev. 2012 Aug 21. doi:1111/j.1467-789X.2012.01021.x. [Epub ahead of print], https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-789X.2012.01021.X

14. Mente A, et al. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med. 2009 Apr 13;169(7):659-69.There were no clear effects of dietary fat changes on total mortality or cardiovascular mortality,

15. Volek JS, et al. Pubmed: Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet. Lipids 2009;44:297–309., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19082851, https://link.springer.com/article/10.1007/s11745-008-3274-2

16. Mahshid Dehghan, Andrew Mente, Xiaohe Zhang, et al.,:

Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort studyThe Lancet (2017) on behalf of the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators* , https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext

17. Siri-Tarino PW, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46.

18. Dr. David Unwin: Journal of Insulin Resistance - It is the glycaemic response to, not the carbohydrate content of food that matters in diabetes and obesity : the glycaemic index revisited

19. Georgia Ede: Latest low carb study: All politics, no science, https://www.psychologytoday.com/us/blog/diagnosis-diet/201809/latest-low-carb-study-all-politics-no-science

https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-57ab3abb4

20. Nina Teicholz: Foredrag: Red meat and health.

https://www.youtube.com/watch?v=1rz-8H_i1wA&t=698s

21. Lars Werkø: End of the road for the diet- heart- theory? https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14017430802064981?journalCode=icdv20

22. Do saturated fat cause heart dease?: https://www.nutritioncoalition.us/saturated-fats-do-they-cause-heart-disease

23. Mark Cucuzzella:This should be the standard of care, https://www.youtube.com/watch?v=P7jgBIsvYK8,

24. Hyman Mark : Why vegetable oils should not be a part of a healthy diet. , https://www.ecowatch.com/dr-mark-hyman-why-vegetable-oils-should-not-be-part-of-your-diet-1882164589.html

25. . Malhotra Aseem: The European Parliament: "Big food, big pharma, Killing for profit", https://www.youtube.com/watch?v=6QrrHzoddNw

26. Malhotra Aseem : Low carb diets do not shorten lifespan, https://www.dietdoctor.com/dr-malhotra-on-bbc-news-claim-that-low-carb-shortens-lifespan-is-completely-false

27. Nasir H. Bhanpuri, Sarah J. Hallberget al: Cardiovascular disease risk factorresponses to a type 2 diabetes care model including nutritional ketosis induced by sustained carbohydrate restriction at 1 year: an open label, non-randomized, controlled study

https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-018-0698-8

28. Donald O`Neill og Aseem Malhotra: Filmen: The big fat fix

https://www.dietdoctor.com/member/movies/big-fat-fix

29. Funksjonell medisin: Persontilpasset medisin er fremtidens medisin.

https://funksjonellmedisin.no/blogs/persontilpasset-medisin-funksjonell-medisin/

30. Are Brean, Tidsskrift for den norske legeforening: Sannhet og konsensus.

https://tidsskriftet.no/sites/default/files/generated_pdfs/51321-sannhet-og-konsensus.pdf

31.

Hypoadiponectinemia in Obesity and Type 2 Diabetes: Close Association with insulin Insulin Resistance and Hyperinsulinemia

https://academic.oup.com/jcem/article/86/5/1930/2848024