Våre kostråd baseres på mange feilslutninger!

Våre offisielle kostråd baseres på "The seven countries study". Denne studien la i sin tid grunnlaget for "The american guidlines", som igjen la føringen for Norges og resten av verdens offisielle kostråd. I dagens moderne samfunn er historien bak våre kostråd lett tilgjengelig. Det er flere som har dykket ned i denne historien for å forstå hvorfor rådene har blitt som de har blitt og mange svakheter har blitt kartlagt. Vitenskapsjournalist Nina Teicholts har bl.a. tatt doktorgraden i "The american guidlines" og Dr. Aseem Malhotra og Donald O´Neill har gått opp fotsporene til Ancel Keys, hovedmannen bak "the seven countries study" i filmen The big fat fix. Det som derimot er rart er at selv om svakheter og faktafeil er kartlagt, fortsetter våre helsemyndigheter med samme råd.

Bør vi ikke kunne forvente at våre helsemyndigheter, ernæringsrådgivere, leger og professorer setter seg inn i denne historien? Og at de sjekker fakta og justerer rådene etterhvert som feil og svakheter blir kartlagt?

Selv når vi nå vet at rådene baseres på forskning av dårlig kvalitet, der data er manipulert, der matvarer er havnet i feil kategori, der matvare- og legemiddelinduistrien har vært inne og påvirket resultatene, skjer det dessverre ikke noe som helst. Rådene blir fremdeles fremholdt som en sannhet. Folk flest stoler på våre myndigheter og denne misinformasjonen fortsetter. Jeg velger å tro at de faktisk tror på sine egne råd, men bør de ikke vise litt kritisk sans og sjekke ut dagens forskning? Det er en utvikling innen ernæringslæren, som innen alle andre næringer. Men her til lands oppfører våre helsemyndigheter som om sannheten er oppfunnet for evig tid. De velger bort metastudier som viser at de tar helt feil. Utviklingen av dagens helseproblemer bør vel være nok til å se at vi er på feil spor.

Overvekt, fedme, diabetes 2 og inflammasjonssykdommer øker og øker. Også blant barn. Andre leger ute i verden reverserer diabetes 2 i løpet av 4 uker, mens vi her holder fast ved at denne lidelsen er kronisk, og du må slite med den for resten av livet. Når du følger anbefalte råd og tar de medisinene våre leger foreskriver. Der du risikerer en rekke senkomplikasjoner i tillegg til bivirkninger av medisinene. Bør vi ikke heller se hvilke metoder de bruker de som reverserer denne alvorlige lidelsen? Gir ikke resultatene de oppnår noen signaler om at det i alle fall er på tide å stoppe opp og undres?

Det foregår for tiden en "grasrotbevegelse" ute i den store verden av bl.a. leger, professorer og kostrådgivere som prøver å justere de offisielle kostrådene. Men det viser seg at selv om bevisene taler for seg og forskningsrapportene etterhvert er mange, er det omtrent umulig å endre folks oppfatning. Hvorfor våre rådgivere fastholder gamle hypoteser og kun omgir seg med folk med samme oppfatning, er en ting, men når hvem som helst kan sjekke fakta, og andre oppnår langt bedre resultater med andre tilnærminger begynner det å bli ganske pinlig at våre helsemyndigheter ikke er mottakelige for ny kunnskap.

Det var en ting, hvis de som reverserer diabetes 2 fikk hjerteinfarkt i stedet. Men når alle målbare parametre blir bedre, pasientene føler seg bedre og livskvaliteten økes.

Ja, da må være lov å bruke sunt folkevett.

Også Helsedirektoratet og EU har beskrevet fremtidens helsevesen som et helsevesen basert på persontilpasset medisin. Vi står dermed overfor et paradigmeskifte i forhold til å forstå og behandle sykdom. Da må vel først og fremst våre nåværende ledere lytte til dem som driver etter disse prinsippene i dag, slik at det er en mulighet for utvikling.

Våre helsemyndigheter velger i stedet å tviholde på hypotesen bak "The seven countries study" og fortsetter med å kun plastre sårene. Hvordan skal vi da komme videre?

------

Jeg vil her påpeke noen av svakhetene i "The seven Countries study" som også er gjeldende for våre kostråd.

1. I "The seven country study" ble chips, snacks, kaker, kjeks og annen prosessert mat klassifisert som metta fett, mens det egentlig er hovedkilde til karbohydrater og inneholder betydelig mer umetta enn metta fett. Også Storbritania og NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) har gjort den samme klassifiseringen. (1) Det samme gjelder for Norge. Denne store matvaregruppen er dermed klassifisert i feil matvarekategori. Dette vil dermed gi store feil i undersøkelser som bruker denne klassifiseringen. Som vi nå vet er gjeldene for de fleste.

2. Studien har konkluderte med at det er metta fett som er hovedårsaken til hjerte/ karsykdommer. Dette har derimot blitt motbevist mange ganger. Hovedpersonen bak "The seven countries study", Ancel Keys, prøvde til og med å dementere sine egne utalelser angående metta fett og kolesterol, da han fant ut at han hadde tatt feil. I stedet for å ta dette til etterretning, fortsetter våre helsemyndigheter å fastholde Keys hypoteser og opprettholder kostråd og behandlingsmetoder, basert på denne hypotesen.

Det er nå bevist at det er karbohydratene som forårsaker inflammasjon og fettavleiringer i årene og at kolesterolet strømmer til for å reparere skaden. Kolesterolet er altså "brannmenne i branntomta". Skal vi da klandre brannmennene?

Så når både teoriene angående metta fett og kolesterol er feil, faller egentlig hele teorien i grus. Ekspertene i Norge holder derimot fast ved denne teorien. Sist i beste sendetid på NRK i FBI 3. oktober. Der både Retterstøl og Arnesen fastholder teorien angående metta fett. De legger dette fram som en sannhet. Det ble derimot ikke stilt noen krav om dokumentasjon og bevis her. Når selv opphavsmannen prøvde å dementere dette, så sier vel det en hel del. Vi kan jo bare ane at terskelen var stor for Keys for å innrømme denne feilen. Han sto tross alt bak denne hypotesen, som ble retningsgivende for hele verden. Men han prøvde i alle fall. Det gjør derimot ikke våre kostholdsrådgivere og helsemyndigheter. Dermed fortsetter demoniseringen av metta fett og alle råvarer som inneholder metta fett. Bl.a. kokosfett, som var temaet i FBI, på NRK1.

3. Metta fett har blitt klassifisert som usunt, mens umetta fett som sunt. Fakta er at alt naturlig fett inneholder en kombinasjon av metta, enumetta og flerumetta fett. Råvaren skal klassifiseres i forhold til den dominerende fettypen.

Olivenolje inneholder 14 % metta fett og et stykke stekt laks inneholder mer metta fett enn både ytrefilét, bogsteik og karbonadedeig.

Chips og pommes frites er begge stekt i vegetabilske oljer der hovedinnholdet er umetta fett. At chips og pommes frites er sunt fordi om de er laget av umetta fett er det vel ingen som mener.

Å trekke konklusjon om at alt metta fett er usunt og alt umetta er sunt faller da på sin egen urimelighet.

4. Rødt kjøtt blir også klassifisert som metta fett. Flere kjøttyper inneholder faktisk mindre metta fett enn laks og olivenolje. Dette er fakta som kan sjekkes i Matvaretabellen løpet av få sekunder. Det ser dermed ikke ut som om rødt kjøtt er den store kilden til metta fett.

5. Innholdet av hem-jern i rødt kjøtt har også vært nevnt som risikofaktor for kreft. Det er enda en god grunn for å redusere inntaket i følge myndighetene. Grenseverdien som det opereres med i forhold til hem-jern er ca. 500 gr. ferdigstekt kjøtt som tilsvarer ca 700 gr. rått kjøtt i uka. I følge Helsedirektoratet tilsvarer det 3 middager pluss noen kjøttpålegg pr uke. Her inngår ikke kylling. Undersøkelser viser at inntak av rødt kjøtt i gjennomsnitt ikke er særlig mye høyere enn denne anbefalte mengden,

Når et normalt inntak ikke overskrider grenseverdien for hem-jern og dette kjøttet knapt inneholder metta fett, så faller egentlig dette kjøttet bort som risikofaktor. Hvilket også er stemmer bra med resultatene i flere nyere studier.

6. Faste har vært et vanlig rituale i Hellas. I den tiden da "The seven countries study" pågikk, var det en slik fasteperiode. Fasten varer i 40 dager. En stor del av det greske folket holder seg helt unna kjøtt i denne perioden. Dette har trolig prega mengden kjøtt som ble spist i løpet av studien, som dermed ikke blir representativt for kjøttinntaket for resten av året. Det ser dermed ut som om inntaket av kjøtt er lavere enn det faktisk er og som igjen legger føringer for feilaktige kostråd.

7. Vi vet også at land som ikke passet inn i hypotesen bak "The seven countries study", ble ekskludert fra studien, bl.a. Frankrike. Franskmenn spiste mer metta fett i form av ost, kjøtt og smør enn det som Keys og medarbeiderne mente var bra. Siden det franske folket generelt var slankere, friskere og levde lenger enn grekerne, ble de derfor ekskludert fra studien. I stedet for å teste ut om teorien virkelig stemte, ble heller Frankrike utelatt, slik at "kartet stemte med terrenget". I senere tid er dataene fra denne studien sett over på ny, og når andre land ble inkludert, ble resultatet et helt annet. Når land som ikke bekrefter studien blir ekskludert fra studien, må det vel kunne sies å være manipulering av data. Å trekke de slutningene som da ble gjort må vel i beste fall kunne kalles en "snarvei", i verste fall juks og fanteri.

8. En av grunnen til at vi blir anbefalt å spise grove brød, er at grove korn var en del av middelhavskostholdet. Men grekerne spiste ikke grove brød 4 ganger pr dag. De spiste grøt. Det må da være flere enn meg som husker hva vi savnet da vi begynte å reise til Kreta? Jo, grove brød. Det var omtrent umulig å oppdrive. De hadde riktignok brød. Lyst brød. Men det ble brukt som tilbehør. Det var ikke hoved-ingrediensen i måltidene.

Selv om studier i senere tid har vist at de som spiser grove brød har mindre hjerteinfarkt enn de som spiser loff, betyr ikke det at vi bør spise grove brød hele dagen. Det eneste disse studiene viste var at grovt var bedre enn loff. At de som spiste grove brød kanskje generelt var mer helsebevisste, mer aktive, røkte mindre og kanskje også drakk mindre alkohol, sier studien ingenting om. At grovt er bedre enn loff, er vel noe de fleste vil være enige om, men alternativet til grove brød er ikke nødvendigvis lyst brød. Det kan være grønnsaker, bær, egg, fisk, sjømat, kylling og annet kjøtt. Så anbefalingen om å stadig spise mer grove brød, kan vel dermed også kunne kalles å være en feilkobling.

9. Grekerne brukte olivenolje til alt. Keys og medareiderne hans konkludert dermed med at vegetabilske oljer var bra og siden det allerede var konkludert med at metta fett var farlig, ble bl.a. smør byttet med margariner, laget av vegetabilsk fett. Men det ble ikke byttet til olivenolje. Oljer som soya, solsikke og raps er vanlige vegetabilske oljer som bruker i en rekke produkter. Forskjellen er bare at olivenolje består av mest enumetta fett, mens de fleste andre vegetabilske oljene har mest flerumetta fett. Dette byttet bidrar til å forskyve forholdet mellom omega 6 og omega 3. Vi vet i dag at vi får i oss altfor mye omega 6 i forhold til omega 3. Å innta mer vegetabilske oljer med mest innhold av omega 6 bidrar dermed til å øke denne skjevheten ytterligere. For mye omega 6 har vist å gi økt inflammasjon. Det kan neppe være smart å spise mer av noe vi allerede får i oss for mye av, som i tillegg gir økt inflammasjon. Særlig ikke når inflammasjon er en av våre største helseutfordringer i dag. Så å bytte både smør og olivenolje med margariner og ulike vegetabilske oljer kan vel også sies å være en typisk feilkobling.

10. Hypotesen til Keys har heller ikke blitt bevist. Innen forskning skal en teori forsøkes å motbevises før de blir publisert. Teorien til Keys ble hverken bevist eller prøvd motbevist. Noe som vel kunne sies å være en stor svakhet. Det var riktignok andre forskere som prøvde å motbevise teorien, men de ble sterkt motarbeidet. Bl.a. prøvde John Yudkin, å bevise at det var sukker som var hovedproblemet i forhold til utvikling av sykdom og ikke metta fett. Yudkins forskning var bedre og mer grundig enn forskningen til Ancel Keys, uten at det hjalp. Keys var en karismatisk mann som alle ville holde seg inne med. Yudkin ble i stedet mobbet ut av forskningsmiljøet, med Keys og hans medarbeidere i spissen. Sukkerindustrien var også sterkt inne i bilde for å svekke Yudkin, slik at Keys teorier angående fett ble gjeldende. Keys og hans medarbeidere trodde sannsynligvis på sine hypoteser, men det var tydelig mange interessekonflikter inne i bilde. Det er nå flere studier som viser at det var Yudkin som hadde rett og at nåtidens helseplager henger sammen med inntaket av sukker og mat som blir til sukker i kroppen.

-------

Ja, dette var bare noen eksempler som tyder på at det er trukket ganske mange raske slutninger i "The seven countries study" som er videreført til dagens offisielle kostråd. Dette er teorier som faktisk legger grunnlaget for hele vårt behandlingssystem.

Bl.a. rådene og rutinene i forhold til koblingen mellom metta fett= høyt kolesterol = hjerte/ karsykdom. Statiner er dermed en av de mest foreskrevne medisinen i Norge og blir gitt både forebyggende og som behandling. Selv om studier viser at de ikke har effekt. Lista med bivirkninger er derimot lang som et vondt år. Når våre leger fortsatt baserer sin behandling på Keys hypoteser, videreføres denne feilen. År etter år.

Insulinresistens blir det ikke tatt særlig hensyn til her i landet. Når karbohydratene er årsaken til utvikling av insulinresistens må vel snart fokuset rettes mot denne sammenhengen. Det er mye som tyder på at insulinresistens er den berømmelige "elefanten i rommet" som ligger til grunn for de fleste av dagens lidelser.

Helseplager som overvekt, prediabetes, diabetes 2, hjerneslag, hjerteinfarkt, demens, Alzheimer og kreft er våre største helseutfordringer og er i de fleste tilfellene relatert til insulinresistens. Også stoffskifteplager, smertetilstander, fibromyalgi, autoimmune lidelser, nevrologiske sykdommer og dårlig immunforsvar har trolig sammenheng med denne problematikken. Skal ikke fokuset rettes mot årsaken her i Norge også?

Bør vi ikke heller sørge for at vi holder oss friske lengst mulig? Tenk hvor mye lidelse og hvor mange kroner som kunne vært spart.

At disse slutningene ble trukket i tidligere tider, var en ting, men at de samme slutningen fortsatt trekkes i dag, når dataene er så lette å sjekke, er egentlig en tragedie.

Våre helsemyndigheter velger å se bort fra at andre leger klarer å reversere diabetes 2 og holder i stedet fast ved "gårsdagens sannhet". Selv om informasjonen om at Keys hypotese er full av feil ligger kun et tastetrykk unna. At ikke våre ledere kun holder seg til eksperter og rådgivere som representerer deres syn er for meg en gåte. I toppen er det kun plass til dem som støtter myndighetenes syn. De som representerer andre syn får ikke innpass. Det er dessverre slik at de som faktisk følger med og som holder seg oppdatert, og ikke minst de som tilegner seg mer kunnskap enn dem som sitter i "toppen" blir kneblet og risikerer å miste legelisensen. Som bl.a. Geir Flatabø. Ingen må kunne noe mer enn våre ledere. Hvordan skal vi da utvikle oss? Innen alle andre næringer er nytenkning positivt. Innovasjon hylles og det deles ut midler, heder og ære. Innen ernæring mister du jobben. Er dette virkelig slik vi vil at demokratiske Norge skal fungere?

Andre som påpeker sannheten blir kastet ut av styrende organer. Nå sist Peter Grøtzche, en av grunnleggerne av Cochrane Library. Du må bare ikke være kritisk til det som foregår innen forskningsmiljøet. Da kastes du ut, jfr. Breans artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening. (30)

Legesenteret til Dr. Unwin i Norwood, England, sykehuset til dr. Cucuzzella i West Virginia, klinikken til Sarah Hallberg i Indiana og Clevelandklinikken til Mark Hyman og leger som Dr. Malhotra i Storbritania klarer å reversere diabetes 2 i løpet av få uker. Vekker ikke dette nysgjerrighet?

Når også Helsedirektoratet og EU mener persontilpasset behandling er veien å gå , er vel tiden kommet for å åpne øynene og se hva disse klinikkene som driver etter disse prinsippene egentlig gjør?

Det er lov å håpe!

Mette

Referanser:

1. Zoë Harcombe, Julien S. Baker, Bruce Davies, School of Science and Sport Clinical Exercise Science, Institute for Clinical Exercise and Health Science,

https:Food for thought: have we been giving the wrong dietary advice? //research-portal.uws.ac.uk/en/publications/food-for-thought-have-we-been-giving-the-wrong-dietary-advice

"The Seven Countries study classified processed foods, primarily carbohydrates, as saturated fats. The UK government and NICE do the same, listing biscuits, cakes, pastries and savoury snacks as saturated fats. Processed foods should be the target of public health advice but not natural fats, in which the UK diet is deficient."

2, Zoë Harcombe, Julien S Bakeret al: ,

Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis

https://openheart.bmj.com/content/2/1/e000196.short

3. Antonia Trichopoulou, Miguel A Martínez-González, Tammy YN Tong, Nita G Forouhi, Shweta Khandelwal, Dorairaj Prabhakaran, Dariush Mozaffarian and Michel de LorgerilBMC Medicine201412:112

Definitions and potential health benefits of the Mediterranean diet: views from experts around the world

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-12-112?version=meter+at+null&module=meter-Links&pgtype=Blogs&contentId=&mediaId=%25%25ADID%25%25&referrer=&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click

4.Uffe Ravnskov, MD, PhD; James J. DiNicolantonio, PharmD; Zoë Harcombe, MA; Fred A. Kummerow, PhD; Harumi Okuyama, MD, PhD; and Nicolai Worm, MD, PhD :

The Questionable Benefits of Exchanging Saturated Fat With Polyunsaturated Fat

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(13)01004-5/pdf

5. Grethe Roede, Stenbuch Lied: Dette bør du vite om mettet fett

https://www.kk.no/livstil/dette-bor-du-vite-om-mettet-fett-67720148

6. Malhotra Aseem: BMJ, Saturated fat does not clog the arteries, https://bjsm.bmj.com/content/51/15/1111.info

7. Malhotra Aseem, : BMJ, Saturated fat is not the major issue, https://www.bmj.com/content/347/bmj.f6340

8. Zoe Harcomb et al: BMJ, Dietary fat guidelines have no evidence base, https://bjsm.bmj.com/content/early/2016/10/18/bjsports-2016-096734.info

9.. D.M. Dreon, H.A.Fernstrom et al: The american journal of clinical nutrition; Change in dietary saturated fat intake is correlated with change in mass of large low-density-lipoprotein particles in men, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9583838

10. Michael Brownlee,Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications, Nature volume 414, pages 813–820 (13 December 2001), https://www.nature.com/articles/414813a |

11. Diabetes Research and Clinical Practice: Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900714003323

11. Diabetes Research and Clinical Practice: Efficacy of low carbohydrate diet for type 2 diabetes mellitus management: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28750216

12. Tian Hu et al: Am Journal of Epidemiol. 2012 Oct 1; 176(Suppl 7): S44–S54.

Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3530364/

13. Santos FL, et al. Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors. Obes Rev. 2012 Aug 21. doi:1111/j.1467-789X.2012.01021.x. [Epub ahead of print], https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-789X.2012.01021.X

14. Mente A, et al. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med. 2009 Apr 13;169(7):659-69.There were no clear effects of dietary fat changes on total mortality or cardiovascular mortality,

15. Volek JS, et al. Pubmed: Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet. Lipids 2009;44:297–309., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19082851, https://link.springer.com/article/10.1007/s11745-008-3274-2

16. Mahshid Dehghan, Andrew Mente, Xiaohe Zhang, et al.,:

Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort studyThe Lancet (2017) on behalf of the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators* , https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext

17. Siri-Tarino PW, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46.

18. Dr. David Unwin: Journal of Insulin Resistance - It is the glycaemic response to, not the carbohydrate content of food that matters in diabetes and obesity : the glycaemic index revisited

19. Georgia Ede: Latest low carb study: All politics, no science, https://www.psychologytoday.com/us/blog/diagnosis-diet/201809/latest-low-carb-study-all-politics-no-science

https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-57ab3abb4

20. Malhotra Aseem : Eating MORE fat while cutting carbs and quitting sugar can help you lose weight and be happier, says top cardiologist: Mail Online, 2016.

21. Teicholtz Nina: ForedragThe big fat surprise , https://www.youtube.com/watch?v=XQUnedwWHqk&t=905s

22. Do saturated fat cause heart dease?: https://www.nutritioncoalition.us/saturated-fats-do-they-cause-heart-disease

23. Mark Cucuzzella:This should be the standard of care, https://www.youtube.com/watch?v=P7jgBIsvYK8,

24. Hyman Mark : Why vegetable oils should not be a part of a healthy diet. , https://www.ecowatch.com/dr-mark-hyman-why-vegetable-oils-should-not-be-part-of-your-diet-1882164589.html

25. . Malhotra Aseem: The European Parliament: "Big food, big pharma, Killing for profit", https://www.youtube.com/watch?v=6QrrHzoddNw

26. Malhotra Aseem : Low carb diets do not shorten lifespan, https://www.dietdoctor.com/dr-malhotra-on-bbc-news-claim-that-low-carb-shortens-lifespan-is-completely-false

27. Nasir H. Bhanpuri, Sarah J. Hallberget al: Cardiovascular disease risk factorresponses to a type 2 diabetes care model including nutritional ketosis induced by sustained carbohydrate restriction at 1 year: an open label, non-randomized, controlled study

https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-018-0698-8

28. Donald O`Neill og Aseem Malhotra: Filmen: The big fat fix

https://www.dietdoctor.com/member/movies/big-fat-fix

29. Funksjonell medisin: Persontilpasset medisin er fremtidens medisin.

https://funksjonellmedisin.no/blogs/persontilpasset-medisin-funksjonell-medisin/

30. Are Brean, Tidsskrift for den norske legeforening: Sannhet og konsensus.

https://tidsskriftet.no/sites/default/files/generated_pdfs/51321-sannhet-og-konsensus.pdf