Vi har et kostholdsdiktatur, som hindrer utvikling innen ernæring!


Innen hvilket annet fagfelt er det slik, at ekspertpanelet velges ut i fra om de er enige med myndighetenes eksisterende syn? Det ansettes kun de som fremmer myndighetenes syn i våre øverste helseorganer, som bl.a. i helsedirektoratet.

Har vi ikke demokrati i Norge. Landet vårt styres av en regjering bestående av partier av ulike syn. Nettopp for at ulike syn skal presenteres og vurderes til de finner den beste løsningen for vårt land. Men innen ernæring er det kun ett syn som gjelder. Her er det totalt diktatur!

Er det virkelig det beste for vår helse?

Det er mulig å finne forskning som støtter ens eget syn. Og når alle er enige, vil jo disse holde seg til den forskningen som passer.

Men hva da med alle andre eksperter? Disse som gjerne har lengre utdanning, lengre erfaring og mer kompetanse enn en del av de som sitter i styre og stell.

Hva når eksperter med et annet syn enn myndighetenes ekskluderes fra det gode selskap? Disse som følger med og lener seg til ny seriøse forskning. Disse som utfordrer våre nåværende helsemyndigheter. De er fagfolk de også. De er professorer og leger. De er også eksperter. Men disse ekspertene slippes ikke til. De latterliggjøres og ekskluderes. Også i media. Der er det kun de ekspertene som fremmer myndighetenes syn som intervjues. Og de få som en sjelden gang blir intervjuet, som fremmer et annet syn, blir vurdert av de samme ekspertene som alltid, og da blir selvsagt utfordrernes syn forkastet. Fordi det ikke stemmer med myndighetenes syn.

Er det virkelig ikke noen som har tenkt tanken at det kanskje er disse nytenkende ekspertene som har rett? At det kanskje er disse ekspertene som har mest kompetanse og at det kanskje er de som følger best med i utviklingen.

Det er kanskje smart å lytte til det de har å si i det minste.

Det vil ikke myndighetene, og det vil ikke mannen i gata. Å bli utfordret på egen overbevisning er ikke lett. Å bli utfordret på at det vi har trodd på i mange år, har mange sterk motstand mot.

Nei, vi er ikke villige til å forsake noe, så vi holder oss heller til det vi alltid har trodd på, selv om rådene egentlig ikke hjelper oss noe særlig. Selv om vi sliter med et blodsukker som svinger som en jojo, energinivå og humøret likeså og selv om vekten gradvis øker, og den ene inflammasjonslidelsen etter den andre kommer snikende, på tross av at du spiser "sunt" så holder mange på denne "sannheten". For alt med måte, må jo være greit, mener mange.

Innen hvilket annet fagfelt er det slik, at alle skal ha sin egen mening? Det er faktisk ganske mange fakta innen ernæring også , som det er innen andre fagfelt. Og selv om sannheter sjelden er absolutte, så er det faktisk noe vi bare må godta, enten vi liker det eller ikke.

Innen hvilket annet fagfelt er det opp til hver enkelt å mene hva som er bra. Nei, jeg mener Polezynski er for ekstrem kan noen gjerne si. En ekspert med lang utdanning og masse kompetanse på dette området, som formidler hvordan kosten faktisk påvirker kroppen. Hva er det som gjør at "mannen i gata" tror de vet mer, eller mener at han tar feil? Hvilken kompetanse har de, egentlig? At mange tror det kun handler om meninger, er egentlig ganske merkelig.

Allerede på barneskolen lærte vi at det var viktig å diskutere med folk som hadde et annet syn enn vårt eget, for det var da vi hadde mulighet for å lære noe nytt, at det var da vi utviklet oss. Er denne tanken helt gått ut på dato?

Innen temaet ernæring kan det virke slik. Her er det et meningsdiktatur!

At ikke andre eksperter får slippe til gjør at vi blir stående på stedet hvi, og vår tilnærming til sykdom holder faktisk på å ruinere oss. Bare på diabetesmedisiner brukes det milliardbeløp. En sykdom som enkelt kan forebygges og reverseres ved hjelp av kostjustering. Så har vi alle sykemeldingene, uførhet, sykehus- og sykehjemsinnleggelsene og medisiner som koster samfunnet vårt enorme summer, hvert år. Sykdommer som også kan reverseres og ikke minst unngås ved hjelp av kostjusteringer.

Når våre helsemyndigheter ikke slipper til fagfolk med et annet syn enn deres eget, er det ingen mulighet for korrigeringer og justeringer.

Hvorfor de ikke er mottakelige for nyere tanker er for meg en gåte, men å innrømme feil sitter også trolig langt inne. Ved å innrømme feil, må kostrådene endres, behandlingssystemet likeså og det vil gå ut over matindustrien og legemiddelindustrien, sykehus og legetjenesten. Landbrukspolitikken vil også bli berørt, så her er det mange krefter som rår.

Noen årsaker til hvorfor vi står på stedet hvil innen dette fagfeltet:

1. Våre helsemyndigheter er ikke mottakelige for fakta som nå foreligger angående de nåværende kostråds opprinnelse

De er ikke mottakelige, vil ikke høre eller har ikke fått med seg at rådene som ble innført av Ancel Keys og hans medarbeidere, var basert på useriøs og manipulert forskning.

2. Vi vet bl.a. at i "The seven country - study", som rådene baseres på, ble land håndplukket for at resultatene skulle stemme med teorien. Land som ikke passet, ble ekskludert fra studien

3. De som deltok som faggruppe sammen med Ancel Keys, var i hovedtrekk "Syvende dags adventister", som for øvrig er vegetarianere. At det har påvirket nedtoning av kjøtt som næringsmiddel er svært sannsynlig.

4. Korn og bearbeidede soyaprodukter ble fremmet som gunstigere enn de egentlig var. Sterkt påvirket av matindustrien

5. Kelloggs og andre matprodusenter var langt inne i styre og stell og påvirket dermed forskningsresultatene

6. Leger ble betalt for å fremme helseeffekten av pasta og kornbaserte råvarer, mens de samme legene ble betalt for å demonisere mettet fett.

7. Studier som hevder at de som spiser grovt brød fremfor loff har mindre hjerteinfarkt, ble brukt som grunnlag for å anbefale mer grove brød. Disse studiene sier ingenting om at andre råvarer, som mat med lavere innhold av karbohydrater, gir langt mindre hjerteinfarkt og dermed er et gunstigere valg.

8. Forskningen som bekrefter myndighetenes syn, tar alle utgangspunkt i at det er mettet fett og høyt kolesterol som er problemet. Dermed blir mat som inneholder mettet fett demonisert (kjøtt, smør, kokosfett ol).

9. Selv om det nå viser seg at det er fett av dårlig kvalitet, "junk food", margariner, vegetabilske oljer og for mye karbohydrater som er problemet. så opprettholdes denne demoniseringen av mettet fett.

10. I dag vet vi at alt fett består av en kombinasjon av mettet, enumettet og flerumettet fett. Til og med olivenolje består av 14 % mettet fett. Likevel fortsetter våre helsemyndigheter å demonisere mettet fett, fremfor å se på fettkvaliteten.

11. Også kolesterolet har blitt demonisert fra myndighetenes side. I dag vet vi at også kolesterolet er livsviktig og opererer som "brannmenn" som skal "slukke brannen" i åreveggen. Når åreveggen skades, strømmer kolesterol til for å fikse skaden. Stigende kollesterolverdier indikerer dermed et problem, men er ikke selve problemet. Likevel fortsetter våre myndigheter å sette omtrent samtlige over 50 år på kolesterolsenkende medisisner, fremfor å gjøre noe med årsaken til inflammasjonen i åreveggen. Vi medisineres altså mot kroppens eget opprydningssystem.

12. I dag vet vi at det er for høyt inntak av karbohydrater i kombinasjon med dårlig fett og bearbeidet mat som gir oss inflammasjon i åreveggen. Likevel fortsetter våre myndigheter å anbefale oss store mengder karbohydrater.

13. Selv om vi alleredefår i oss for mye omega 6 i forhold til omega 3, anbefales vi likevel mer vegetabilske oljer, som er vår største kilde til omega 6. (inngår også i de fleste brød, bakverk, dressinger og margariner)

14. Vi vet også at for mye omega 6 øker inflammasjon. Vi anbefales altså mer av noe vi allerede har for mye av, som vi vet er skadelig for oss.

15. Vi vet at sukker er skadelig. Vi vet også at karbohydrater består av sukker, stivelse og fiber. Stivelse ender opp som sukker i kroppen. Derfor blir brødmat, frokost-blandinger, bakervarer, ris, pasta, potet og juice til sukker til slutt. Likevel anbefales vi at opptil 60 % av energiinntaket skal komme fra karbohydrater. Vi anbefales dermed store mengder sukker, hver dag. Våre myndigheter mener at blodsukkerstigningen påvirkes ved å tilføre grønnsaker, proteiner og fett, noe som medfører riktighet, men nedbrytningsproduktene er de samme uansett, slik at behovet for insulin øker.

16. Vi vet også at stigende insulinverdier gir økt inflammasjon

17. Vi vet også at inflammasjon er hovedårsaken bak vår tids sykdommer, som bl.a. hjerte/ karsykdommer, autoimmune lidelser, smertetilstander, hormonelle ubalanser, nevrologiske sykdommer, inklusiv, demens, Alzheimer og flere kreftformer.

18. Vi vet også at karbohydratene øker insulinverdiene som gir økt forekomst av insulinresistens, som fører til økt vekt, diabetes 2 og økt inflammasjon. Likevel anbefales vi store mengder karbohydrater.

19. Vi vet også at et lavkarbokosthold stabiliserer blodsukkeret, som reduserer insulinbehovet som dermed reduserer vekt , demper inflammasjon og bedrer den fysisk og psykisk helsa på alle plan

20. De generelle anbefalingene tar heller ikke hensyn til at vi er individuelle. At vi har individuell toleranse for karbohydrater, ulik tarmflora og ulike matreaksjoner er overhodet ikke et tema. Når toleransen for karbohydrater påvirkes av bl.a. økende alder, økende vekt, kosthold, søvn, stress, sykdom, medisinbruk og aktivitetsnivå så sier det seg selv at vi ikke takler samme mengde. Det blir dermed lite hensiktsmessig å gi samme anbefaling til alle.

Vi taper alle på at våre myndigheter er så enspora i sitt syn og at de kun ansetter folk i styre og stell som støtter eget syn. Det hindrer ernæringslæren i å gå framover. Men mest av alt, det medfører at våre helsemyndigheter forårsaker og opprettholder sykdom, fremfor å fremme helse.

En skulle jo tro at våre helsemyndigheters oppgave var å fremme helse.

"Kostreform for bedre helse" inviterte nylig våre helsemyndigheter til kostholdskonferanse i Arendal. Dialog er første skritt, men det må da snart være på tide at våre nåværende helsemyndigheter lytter til andre eksperter med andre syn, og er så voksne at de tør å innrømmer at de har trodd på feil råd.

Det står tross alt mer respekt av å innrømme feil, enn fortsette å fastholde feil råd, når alle vet at de er feil!

Mette

Referanser:

1. Aseem Malhotra: Low carb diets do not shorten lifespan

2. Ann Fernholm: Ekots unyanserat

3. Malhotra Aseem: BMJ, Saturated fat does not clog the arteries

4. Malhotra Asem, : Saturated fat is not the major issue BMJ 2013;347:f6340

5. Malhotra A : Eating MORE fat while cutting carbs and quitting sugar can help you lose weight and be happier, says top cardiologist: Mail Online, 2016.

6. Aseem Malhotra og Donald O´Neill: Trailer-The big fat fix.

7. Malhotra A, T. Noakes, S. Phinney:It is time to bust the myth of physical inactivity and obesity: you cannot outrun a bad diet

8. Zoe Harcomb: Should the dietary guidelines ever have been introduced

9. Zoe Harcomb et al: Dietary fat guidelines have no evidence base: where next for public health nutritional advice?

10. Zoe Harcomb et al: Change in dietary saturated fat intake is correlated with change in mass of large low-density-lipoprotein particles in men

11. Tian Hu et al:

Am Journal of Epidemiol. 2012 Oct 1; 176(Suppl 7): S44–S54.

Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials

Diabetes Research and Clinical Practice: Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base

12. Diabetes Research and Clinical Practice: Efficacy of low carbohydrate diet for type 2 diabetes mellitus management:A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Ÿ

13. Santos FL, et al. Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors. Obes Rev. 2012 Aug 21. doi:1111/j.1467-789X.2012.01021.x. [Epub ahead of print]

14. Mente A, et al. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med. 2009 Apr 13;169(7):659-69.

There were no clear effects of dietary fat changes on total mortality or cardiovascular mortality…

15. Hallberg, Sarah: Why we have to stop telling patients to eat low fat

16. Volek JS, et al. Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet. Lipids 2009;44:297–309.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11745-008-3274-2

17. Hyman Mark : Why vegetable oils should not be a part of a healthy diet.

18. Hyman Mark: Eat Fat Get Thin: Why the Fat We Eat Is the Key to Sustained Weight Loss and Vibrant Health

19. . Teicholz Nina: The big fat surprise: why butter, meat and cheese belong in a healthy diet: Simon and Schuster, 2014.

20. Teicholtz Nina: ForedragThe big fat surprise

21. Teicholtz Nina : The big fat surprize. Why butter, meat at cheese belong in a healthy diet. ( Simon and Shuster paperbacks, 2015)

22. Siri-Tarino PW, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46.

23. Dr. David Unwin: How many teaspoons of sugar are in the food

24. Mark Cucuzzella:This should be the standard of care

25. The nutrition coaliation:

https://www.nutritioncoalition.us/saturated-fats-do-they-cause-heart-disease

26. Nutritioncoalition: https://www.nutritioncoalition.us/dietary-cholesterol-does-cholesterol-in-your-food-lead-to-higher-blood-cholesterol

27. Mahshid Dehghan, Andrew Mente, Xiaohe Zhang, et al.,:

Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort studyThe Lancet (2017) on behalf of the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators*

28. Nettavisen: Eksteme lav- og høykarbodietter kan forkorte livet.

29. Malhotra Aseem:"Big food, big pharma, Killing for profit"

30. https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/15/age-of-obesity-shaming-overweight-people?CMP=share_btn_link

31. Zoe Harcomb: Low, moderate or high carbohydrate

32. Zoe Harcomb: Low carb shorten life (really?)

33. Dr. Erik Hexeberg: Lavkarboundersøkelsen burde ikke vært publisert