Ketose, ketoacidose og ketogen diett. Er du forvirret?


Ketose vs ketoacidose

I disse lavkarbotider blir ofte disse to begrepene blandet sammen. Det ene henger sammen med lavkarbokosthold og den andre har med diabetes type 1. å gjøre.

Sammenblandingen av disse begrepene skaper unødig frykt for å redusere inntaket av karbohydrater. Også blandt helsepersonell.

En lite oppklaring kan derfor være nyttig.

Ketose

Når fettsyrer brytes ned dannes ketonlegemer, som er en vanlig energikilde vi alle bruker, når tilførselen av glukose reduseres. Ketonlegemene kan krysse blod-hjerne- barriæren og kan derfor også brukes som energikilde for hjernecellene.

Dette gjør oss i stand til å overleve i perioder med lite tilgang til mat, som ved sykdom, faste eller om natten.

Ketose er en naturlig tilstand, som nyfødt babyer er i ved fødselen, og som vi alle er i til tider. Det er altså helt naturlig og ufarlig.

Vi kan også styre hvilken energikilde kroppen skal bruke. Vanligvis brukes karbohydrater, men ved å redusere inntaket av karbohydrater kan kroppen bruke ketonlegemer som energikilde i stedet. Selv om kroppen er vant til å bruke ketonlegemer i perioder, tar det gjerne et par uker før den venner seg til å bruke fettsyrene fra egne fettreserver som hovedkilde til energi.

Ketonlegemer er sure og senker ph i blodet ved høy konsentrasjon. Kroppen jobber normalt for å opprettholde homeostase (balanse). Denne syren utskilles via urin og luftveier. Det kan derfor lukte litt stramt av urinene og av pusten.

Streng lavkarbodiett eller ketogen diett, baseres på at man jevnt over er i ketose. Det innebærer at inntaket av karbohydrater er såpass lavt over tid at kroppen går over til å bruke ketonlegemene som energikilde. Kroppen får da energi fra tilført fett og fra egne fettreserver.

Ketose oppstår som oftest dersom inntaket av karbohydrater er lavere enn 50 gr pr dag (moderat lavkarbo). Noen responderer godt ved å redusere inntaket av karbohydrater til under 100 gr pr dag ( liberalt lavkarbo), mens andre ikke får effekt før de går helt ned i 20 gram (strikt lavkarbo). Etterhvert som du begynner å merke effekt som: Redusert vekt, mindre sultfølelse, mer stabilt blodsukker, bedre energinivå og mer stabilt humør vet du at du er på riktig vei. Det kan derimot ta et par uker før kroppen venner seg til den nye formen for energikilde.

Ketoacidose: Ketoacidose er en livstruende tilstand som oftest opptrer hos dem som har diabetes type 1. Tilstanden skyldes for lite insulin i forhold til behovet, og oppdages ofte hos dem som enda ikke er klar over at de har diabetes 1.

For at kroppen skal kunne nyttiggjør sukker er den avhengig av insulin. Ved for lite insulin som ved diabetes type 1, blir det for høyt sukkernivå i blodet. Når kroppen ikke klarer å bruke sukkeret som energi, begynner den å bruke av fettrevservene. I denne fettforbrenningen dannes ketoner. Opphopning av ketoner skaper acidose (for mye syre). Ved diabetes 1 vil du da kunne få en kombinasjon av for høyt blodsukker og for surt blod og det er dette som kalles ketoacidose. Denne tilstanden har ingenting med ketose i forbindelse med et lavkarbokosthold å gjøre.

Alkoholisk ketoacidose, skyldes som navnet tilsier, alkoholisme, og i denne sammenheng er mangel på B-vitaminet Thiamin en viktig faktor. Alkoholisk ketoacidose har heller ingenting med lavkarbodiett å gjøre.

Diabetisk ketoacidose er sjelden ved diabetes 2, men kan forekomme. Det skjer da som oftest i kombinasjon med andre tilstander som bl.a. alvorlige infeksjoner, akutt pancreatitt eller ved behandling med steroider.

Det er altså stor forskjell på ketose og ketoacidose. Det ene er en helt naturlig og ufarlig tilstand, mens det andre er en livstruende tilstand som stort sett rammer de med diabetes 1.

Denne sammenblandingen er trolig en av grunnene til at en del helsepersonell advarer mot lavkarbokosthold og at mange er redde for lavkarbokost.

Ketogen diett

Kroppen bruker altså ketonlegemer som energikilde når den får for lite mat (sultindusert ketose) eller når inntaket av karbohydtrat er lavt (kostindusert ketose). En ketogen diett handler om en karbohydratredusert diett, der karbohydratene byttes med bl.a. sunt fett og grønnsaker og ikke sultindusert.

Når karbohydratinntaket blir lavere enn 50 gr pr dag vil de fleste gå over til å bruke ketonlegemer som energikilde. Når fettforbrenningen kommer i gang, vil mange oppleve betydelig vektreduksjon og mange helsefordeler. Det kan ta et par uker å venne seg til denne omstillingen og lett ubehag i form av kvalme, hodepine og slapphet er ikke uvanlig i starten. Denne tilstanden kalles "ketoflu", og kan unngås ved å gå forsiktig fram og samtidig sørge for god væske, salt og mineralbalanse.

Dersom du ønsker å gå over til et ketogent kosthold bør du sette deg grundig inn i hva det dreier seg om. Ved å redusere inntaket av karbohydrater og øke inntaket av naturlig fett, og samtidig spise rene proteiner og lavglykemiske plantemat skrus fettforbrenningen på, men for å oppnå god helsegevinst er det av stor betydning at du bruker råvarer av god kvalitet. Velg ferske, friske råvarer, av fisk, dyr og fugl som lever i det fri og velg gjerne økologisk, kortreist og årstidens grønnsaker og bær.

Anbefales ved:

Overvekt, prediabetes, diabetes 2, betennelsestilstander i kroppen, smerter, lavt energinivå, humørsvingninger eller psykisk ubalanse er tilstander/ lidelser der et ketogent kosthold kan være verdt å prøve. Også ved mer alvorlig sykdom som hjerte/karsykdom, hormonelle ubalanser, nevrologiske sykdommer, autoimmune lidelser, revmatisme og alle de diagnosene som kommer inn under disse "sekkebenevnelsene", kan ha effekt av et ketogent kosthold. Også flere kreftformer, demens, Alzheimer og psykiske lidelser kan bedres med ketogent kosthold.

Store blodsukkersvingninger, økt insulinutskillelse og insulinresistens. er involvert ved de fleste av vår tids helseplager. Et lavkarbokosthold kan dermed forebygge, bremse og reversere en stor del av dagens helseutfordringer.

Ved familiære opphopninger av ulike sykdommer er det ekstra viktig å tenke forebygging. Å forhindre økt insulinutskillelse er et effektivt tiltak for å forebygge både fettlagring og inflammasjon. Et lavkarbokosthold kan dermed forhindre utvikling av mange plager og lidelser og mulighetene for å bevare god helse øker.

Å redusere inntaket av karbohydrater er dermed et fornuftig tiltak for de aller fleste, da vi har blitt et "karbosamfunn" der brødmaten har blitt den største delen av kostholdet vårt. Det er ikke lenger variert kosthold, men et brød og karbobasert kosthold.

Et kosthold bestående av rene råvarer er ikke farlig. Det foreligger nå flere metastudier som viser god helsegevinst ved å redusere inntaket av karbohydrater. Du har dermed ingenting å frykte. Noen har fått økning i kolesterolverdiene ved overgang til lavkarbokosthold, noe som har skapt unødig frykt. Ved nærmere sjekk har det vist seg er at det er store helsebringende LDL- partikler som økes, som kun har en beskyttende effekt for helsa.

Rask vektnedgang kan også påvirke fettsammensetningen i blodet. Disse endringene er forbigående og vil som oftest stabilisere seg når vekten stabiliseres. Husk at når mye fett forbrennes må dette fettet via blodet på sin vei ut av kroppen, før nedbrytningsproduktene forsvinner via pust og urin.

Lavkarbokost kan altså være svært effektivt ved sykdom, men de fleste av dagens lidelser utvikles over mange år. I stedet for å vente til ulike diagnoser er et faktum er forebygging absolutt å foretrekke. Særlig der det er en del sykdommer i familien.

Selv om flere av dagens helseutfordringer regnes for kroniske, er det også mulig å bremse og reversere flere av disse, ved hjelp av kosthold og livsstil. Selv om ikke alle har behov for et strengt lavkarbokosthold vil en reduksjon være gunstig for de fleste.

Før du starter bør du sette deg grundig inn i temaet og søk gjerne hjelp hos noen som har innsikt. Det er langt fra sikkert at din fastlege har kunnskaper om ketogent kosthold, da dette ikke er et tema i vårt helsevesen. Du finner mye nyttig informasjon på www.dietdoctor.com.

Du vil også finne info og tips på andre blogginnlegg, på denne hjemmesiden.

Bl.a. "Farlig med lavkarbo? " og "Lavkarbo- farlig og sært? ".

"Noen eksempler på lavkarbokost"

Lykke til med redusert inntak av karbohydrater!

Mvh

Mette

Ref:

1. Malhotra Aseem: MBJ, Saturated fat does not clog the arteries

2. Malhotra Asem, : Saturated fat is not the major issue

BMJ 2013;347:f6340

3 Malhotra A : Eating MORE fat while cutting carbs and quitting sugar can help you lose weight and be happier, says top cardiologist: Mail Online, 2016.

4. Aseem Malhotra og Donald O´Neill: Trailer- The big fat fix. https://www.youtube.com/watch?v=skabAd0e4bI&t=29s

5. Malhotra A: It is time to bust the myth of physical inactivity and obesity: you cannot outrun a bad diet

6. Zoe Harcomb: Should the dietary guidelines ever have been introduced

7. Zoe Harcomb et al: Dietary fat guidelines have no evidence base: where next for public health nutritional advice?

8. Zoe Harcomb et al: Change in dietary saturated fat intake is correlated with change in mass of large low-density-lipoprotein particles in men

9. Tian Hu et al:

Am Journal of Epidemiol. 2012 Oct 1; 176(Suppl 7): S44–S54.

Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials

10. Diabetes Research and Clinical Practice: Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base

11. Diabetes Research and Clinical Practice: Efficacy of low carbohydrate diet for type 2 diabetes mellitus management: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Ÿ

12. Santos FL, et al. Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors. Obes Rev. 2012 Aug 21. doi:1111/j.1467-789X.2012.01021.x. [Epub ahead of print]

13. Mente A, et al. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med. 2009 Apr 13;169(7):659-69.

There were no clear effects of dietary fat changes on total mortality or cardiovascular mortality…

14. Hallberg, Sarah: Why we have to stop telling patients to eat low fat

15. Volek JS, et al. Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet. Lipids 2009;44:297–309.

16. Hyman Mark : Why vegetable oils should not be a part of a healthy diet.

17. Hyman Mark: Eat Fat Get Thin: Why the Fat We Eat Is the Key to Sustained Weight Loss and Vibrant Health

18. . Teicholz Nina: The big fat surprise: why butter, meat and cheese belong in a healthy diet: Simon and Schuster, 2014.

19. Teicholtz Nina: Foredrag The big fat surprise

20. Teicholtz Nina : The big fat surprize. Why butter, meat at cheese belong in a healthy diet. ( Simon and Shuster paperbacks, 2015)

21. Siri-Tarino PW, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46.

22.. http://dtc.ucsf.edu/living-with-diabetes/complications/diabetic-ketoacidosis/