Hvorfor anbefales vi å spise mer grovt brød og vegetabilske oljer når vi allerede får i oss altfor m


Hvorfor holder vi fremdeles fast på de generelle kostådene?

Hvorfor anbefales vi at basisen i kosten skal være råvarer som blir til sukker, når sukker er noe vi bør redusere?

Hvorfor anbefales vi å spise mer vegetabilske oljer når vi allerede får i oss altfor mye omega 6 i forhold til omega 3?

Når:

- det er ingen forskning som beviser at våre nåværende råd er riktige

- forskere og forskningsresultater som viser andre resultater en de generelle rådene, blir stoppet, motarbeidet og latterliggjort.

- forskere og leger som får bedre resultater med andre metoder mister legelisensen.

- folkehelsen har utvikle seg i negativ retning etter at de generelle retningslinjene ble innført på 70-tallet. Likevel fortsetter vi som om ingenting har skjedd?

- et hav av forskninsresultater viser at "low carb high fat" gir betydelig bedre helsegevinst enn den tradisjonelle "low fat high carb"- modellen. Men vi fortsetter likvel med low fat-modellen.

- Er det virkelig ingen av våre helse-eksperter som stusser over at vi blir anbefalt å spise både sukker og omega som 6 bidrar til overvekt, inflammasjon og sykdom? Akkurat de lidelsene vi strever mest med i Norge for tiden.

Bør ikke vår helseminister, Bent Høye, gjøre noe med dette? Og bør ikke de som jobber innen kost og ernæring tenke litt gjennom hvorfor vi fremdeles anbefales mer av noe vi alle vet vi får i oss for mye av.

Det er jo ikke fornuftig.

- Hvor smart er det egentlig at vi alle skal spise mer grove brød? Det blir sjelden satt i sammenheng med hvor mye grove brød folk faktisk spiser, og heller ikke tatt hensyn til at også grove brød er sammensatt av stivelse som blir brutt ned til sukker i kroppen. Alle er jo enige om at at sukker ikke er gunstig for oss. Hvor er logikken i dette, egentlig? Er det ikke på tide å stoppe opp og tenke litt.

Jo, fiber får vi stadig høre er grunnen. Men behovet for fiber kan vi fint få dekket inn ved hjelp av andre råvarer. At grove brød inneholder viktige næringsstoffer er et annet argument. Men disse næringsstoffene kan vi også fint dekke inn ved hjelp av andre råvarer.

Et kilo sukker bir ikke sunt, bare fordi vi tilsetter litt fiber og vitaminer!

Vi får også høre at forskningsresultater viser at grovt brød gir mindre hjerte/ karsykdommer, enn loff, så derfor må vi spise mer grovt brød. Men fordi om grovt brød gir mindre hjerte/karsykdommer enn loff, så betyr ikke det at det er det beste alternativet for oss. Det betyr kun at grove brød er gunstigere enn fine.

Vi kan ikke anbefale folk å drikke brus med mindre sukker fordi det gir mindre hjerte/karsykdommer enn brus med masse sukker. Brus med mindre sukker blir jo ikke sunt for det. Eller vi kan jo ikke anbefale folk å begynne å røke filtersigaretter fordi om disse gir mindre kreft enn rulletobakk. Så selv om grove brød riktignok inneholder noen næringsstoffer, så blir resten av brødet nedbrutt til sukker. Uansett hva vi måtte mene. Vi har faktisk mer fokus på de 10 prosentene med fiber og bare hopper over resten av innholdet. Og vi gjør det kollektivt. De aller fleste har dette fokuset. Hvordan kan vi bare se bort fra 90 % av ingrediensen og de reaksjonene i kroppen som denne delen av brødet setter i gang.

Hva om vi heller spiser grønnsaksomelett, salat eller suppe i stedet for brød? og dermed utelate all den stivelsen? Hva sier forskningsresultatene da?

Jo, faktisk så sier de at det er mye bedre. At det er lettere å regulere blodsukkeret . At det er lettere å regulere vekten. At alle blodverdier blir bedre. At inflammasjon dempes. Er det ikke det vi egentlig ønsker? Når forskningsresultatene sammenliknes, viser samtlige at det er gunstigere å redusere karbohydrater i stedet for å redusere fett.

- Tas dette til etterretning?

Nei! Ingenting skjer. Spis mer grove brød, hører vi bare. Om igjen og om igjen. Men i forhold til hva? Hvor mye brød spises i utgangspunktet?

Og hva med den individuell toleransen for karbohydrater som varierer enormt fra person til person? Bør ikke den tas hensyn til?

- Toleransen som påvirkes av bl.a. økende vekt, stigende alder, sykdom, medisinbruk, redusert aktivitetsnivå, dårlig tarmflora, stress, dårlig søvn m.m.

Når over halvparten av den norske befolkningen sliter med nettopp overvekt, fedme, diabetes 2 og inflammatoriske sykdommer, så har trolig en stor del av disse redusert toleranse for karbohydrater, og bør vel ikke akkurat anbefales mer grove brød og mer vegetabilske oljer som trigger disse lidelsene.

- Bør ikke folkehelsa stå i fokus og ikke æren til noen "gamle ringrever" som hardnakket tviholder på de gamle rådene?

Nå har faktisk Storbritania bestemt at "Low carb hig fat" skal anbefales som behandling ved diabetes 2, da det gir best effekt.

Når tar Norge konsekvensene og følger etter Storbritania?

Skal vi virkelig bare fortsette å gjøre samme feilen, år ut og år inn, når til og med de nåværende kostrådenes "far" prøvde å rette opp i feilen. Ancel Keys prøvde på sine gamle dager å få publisert resultater som viste at han hadde tatt feil, men han fikk ikke publisert sine rettelser, til Keys store fortvilelse. Kosekvensene ville blitt for store. Tenk å vite at rådene hele verden følger er feil, og så fikk han ikke publisere rettelsene. Råd som kun har forårsaket mer sykdom og lidelse over hele verden. Det er litt av en byrde å bære. Men myndighetene ville ikke høre på ham. De vil heller ikke høre i dag. Hva kan grunnen være?

Skal vi ikke snart ta konsekvensene av det vi vet? For kompetansen er der ute. Det er bare å begynne å lese. Du kan f.eks starte med referanselista nedenfor.

At mange ikke vil vite, er en ting, men at de som sitter i styre og stell stikker hodet i sanden er virkelig en tragedie. Og ikke minst en ansvarsfraskrivelse.

Jo, det er forståelig at det er flaut å innrømme feil, men det må da være enda flauere å fortsette med samme råd, når vi vet det vi vet.

Med dagens datateknologi, er informasjonen kun er et tastetrykk unna, og det er ikke noe problem å finne historien bak Ancel Keys retningslinjer. At forskningen ble manipulert og at forskere og forskningsresultater som viste andre resultater enn hans, ble dysset ned, latterliggjort og frosset ut, kan vi alle lese om. Som bl.a., professor John Yudkin, som mente at sukker var det store problemet. Han ble bare frosset ut og hans forskningsresultater ble bare ledd av.

Selv om vi vet stadig mer om historien bak, og at mye er bygget på sviktende og direkte feil grunnlag, fastholder vi likevel på disse generelle rådene.

Så når skal myndighetene ta til fornuft og gjøre noe?

Kjære Bent Høye. Du er helseminister. Du vet at stadig flere får hjerteinfakt, hjerneslag, diabetes 2, overvekt og fedme. Du vet at lidelsene og kostnadene dette medfører er enorme.

Vi er eksperter på å behandlehjerneslag og hjerteinfarkt, men vi er langt fra eksperter på å unngå at de oppstår. Når skal vi gjøre noe med dette?

Hvorfor i all verden skal vi spise mer grovt brød når hver grovbrødskive, à 30 gr, blir til ca 4 ts sukker i kroppen? En porsjon med ris på ca 150 graam blir til ca 10 ts sukker.

Et vanlig norsk hverdag bestående av 6 brødskiver, 2 glass eplejuice, 1 eple, 1 banan, 1 fruktyoghurt, og en porsjon ris, blir til ca 60 teskjeer sukker. Ja, du leste riktig. 60 teskjeer sukker, uten å spise snop og uten å drikke brus. Rett og slett med kun å følge de generelle kostrådene. (jmfr Dr Unwinds sukkertabell)

Er det da rart at vi får insulinresistens, overvekt, diabetes 2 og inflammasjonslidelser?

Det er ikke bare tilsatt sukker som påvirker oss. Alle karbohydrater brytes ned til sukker og påvirker oss akkurat på samme måte som sukker. Blodsukkeret stiger riktignok ikke like raskt og ikke like mye, men sluttproduktet er sukker. Uansett hvordan vi snur og vender på det. Og uansett hva vi måtte mene om saken.

Brød, ris, pasta, juice og andre karbohydrater er bygget opp av polysakkarider (flere sukkermolekyler) som blir til sukker. Det er ikke rakettforskning akkurat. Denne sammenhengen bør vi vel snart ta på alvor, og ikke fortsette med de rådene som ble innført på 70-tallet, som kun har medført dårligere helse.

Vitenskapsjournalist Nina Teicholz har gått gjennom alle forskningsresultater på dette området. Hun har funnet ut at det er utrolig mye juks og fanteri som ligger bak de rådene vi holder fast på, noe dere kan lese om i boka hennes: "The big fat surprize", eller høre hennes foredrag på dietdoctor.com. med samme tittel.

Også vitenskapsjournalist Gary Taubes har jobbet med det samme som Nina Teicholdt og brukt år på å gjennomgå hva som ligger bak de rådene vi følger i dag. Også han kan høres på www.dietdoctor.com.

Vi slår oss selv på brystet, fordi vi er verdensmestre i å behandle hjerneslag når slaget oppstår, men vi er definitivt ikke verdensmestre i å unngå at slaget oppstår.

Vi fortsetter å plastre og plastre på symptomene, mens nye diagnoser bare popper opp, siden vi ikke går til årsaken. Insulinresistens blir det knapt snakket om.

Tenk om insulinresistens ble tatt på alvor på et tidlig tidspunkt. Tenk hva som kunne vært spart av sykdom og lidelse. Men også av sykemeldinger, sykehusinnleggelser og sykehjemsplasser. Dette er vel noe våre helsemyndigheter burde være opptatt av?

Nei, vi fastholder i stedet de generelle kostrådene, risikofaktorene opprettholdes og antall slagpasienter bare øker.

Er ikke det å angripe problemet i feil ende?

Kjære Bent Høye, du er i en posisjon der du faktisk kan gjøre noe med dette. Du trenger ikke tro på meg eller høre på hva jeg sier. Men jeg oppfordrer deg og andre interesserte å bruke noen timer på dette temaet, slik at folkehelsen kan forbedres, i stedet for å fortsette med samme taktikk som før, som definitivt ikke virker.

Jeg oppfordrer deg, Bent, til å sette deg ned sammen med din ektemann, som vi vet er lege, og ta en titt på noen av videoene og filmene som ligger ute på www. dietdoctor.com. Det vil nok være interessant for dere begge.

Her har flere leger rundt om i verden, vitenskapsjournalister og andre gått i dybden for å finne ut hva som ligger bak våre kostråd, hva som er feil og hva vi bør gjøres for å snu den negative utviklingen.

Alt jeg ber om er at dere bruker noen timer på å lytte til disse.

Start gjerne med dr Aseem Malhotra, som nylig hadde et 2 timer langt innlegg i det Europeiske Parlament med tittelen: "Big food, big pharma, killing for profit"

Av andre som er vel verd å lytte til kan nevnes: dr David Unwind, dr. Andreas Eenfeldt, dr. Rangan Chaterjee, dr. Zoe Harcomb, dr. Sara Hallberg og vitenskapsjournalistene Gary Taubes og Nina Teicholz, bare for å nevne noen.

Vi har faktisk muligheten til å forebygge, bremse og reversere sykdom ved å gjøre noen justeringer i kostholdet.

Mvh

Mette Lund Larsen

Ernæringsterapeut

Rereferanser:

1. Fasano A.: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/215079

2. Fasano A. Guideline for the diagnosis and treatment of celiac disease in children: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology,

https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2005/01000/Guideline_for_the_Diagnosis_and_Treatment_of.1.aspx

3. Fasano A. Mechanisms of Disease: the role of intestinal barrier function in the pathogenesis of gastrointestinal autoimmune diseases. Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology volume 2, pages 416–422 (2005)

https://www.nature.com/articles/ncpgasthep0259

4. Fasano A. : Zonulin and its regulation of intestinal barrier function: the biological door to inflammation, autoimmunity, and cancer,,,,, https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/physrev.00003.2008

5. Fasano:Divergence of gut permeability and mucosal immune gene expression in two gluten-associated conditions: celiac disease and gluten sensitivity,,,, https://scholar.google.no/scholar?start=10&q=alessio+fasano&hl=no&as_sdt=0,5

6. Fasano et al: Non-Celiac Gluten Sensitivity: The New Frontier of Gluten Related Disorders,, http://www.mdpi.com/2072-6643/5/10/3839/htm

7. Robert Lustig: The toxic truth about sugar

Added sweeteners pose dangers to health that justify controlling them like alcohol,

argue Robert H. Lustig, Laura A. Schmidt and Claire D. Brindis.

8. Tauseef A. Khan1,2 · John L. Sievenpiper1,2,3,4: Controversies about sugars: results from systematic reviews

and meta‑analyses on obesity, cardiometabolic disease

and diabetes

9. Robert H. Lustig MD, MSL

Department of Pediatrics, Institute for Health Policy Studies, University of California, San Francisco, San Francisco, California, USA

Sickeningly Sweet: Does Sugar Cause Type 2 Diabetes? Yes

10. The bitter truth.

11. Leslie, I.: The sugar conspiracy. The Guardian. (2016)

12. . Kottasova, I.: Soda wars: The UK’s tax on sugary drinks is working. CNN. (2017)

13 . Taubes, G.: What really makes us fat. NY Times. (2012)

14 . Malhotra A.:

15. Tveiten D, Lindström LH, Yolken RH, Reichelt KL.: The Gut Microbiota and the Emergence of Autoimmunity: Relevance to Major Psychiatric Disorders.Severance EG1,

16. Reichelt, K.L. and Knivsberg, A.-M. (2003) Can the patho-physiology of autism be explained by the nature of the discovered urine peptides? Nutritional Neuroscience,2003,6, 19-28. doi:10.1080/1028415021000042839

17. Tveiten D, Lindström LH, Yolken RH, Reichelt KL. okhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27634185:

The Gut Microbiota and the Emergence of Autoimmunity: Relevance to Major Psychiatric Disorders.Severance EG1,

18. Hyperinsulinemi og cancer:

https://idmprogram.com/hyperinsulinemia-cancer-cancer-2/

19. British Journal of Nutrition: Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials

20: Diabetes Research and Clinical Practice: Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base

21. Diabetes Research and Clinical Practice: Efficacy of low carbohydrate diet for type 2 diabetes mellitus management: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Ÿ

22. Santos FL, et al. Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors. Obes Rev. 2012 Aug 21. doi: 10.1111/j.1467-789X.2012.01021.x. [Epub ahead of print]

23. Insufficient evidence of association is present for intake of … saturated or polyunsaturated fatty acids; total fat … meat, eggs and milk.

24. Mente A, et al. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med. 2009 Apr 13;169(7):659-69.

There were no clear effects of dietary fat changes on total mortality or cardiovascular mortality…

25. Hooper L, et al. Reduced or modified dietary fat for preventing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jul 6;(7):CD002137.

…no significant evidence for concluding that dietary saturated fat is associated with an increased risk of CHD or CVD.

26. Siri-Tarino PW, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46.

But wait, what about butter and other high fat dairy specifically? Well, actually people consuming it are if anything thinner and healthier than others:

The observational evidence does not support the hypothesis that dairy fat or high-fat dairy foods contribute to obesity or cardiometabolic risk…

27. Kratz M, et al. The relationship between high-fat dairy consumption and obesity, cardiovascular, and metabolic disease. European Journal of Nutrition, Online First™, 18 July 2012. The low fat dietary advice has become a house of cards with nothing to support it. It is just a question of time before it’s apparent to everybody.

28. Bazzano L, et al. Effects of Low-Carbohydrate and Low-Fat Diets: A Randomized Trial. Ann Intern Med. 2014;161(5):309-318.

29. Gardner CD, et al. Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and learn Diets for Change in Weight and Related Risk Factors Among Overweight Premenopausal Women. The a to z Weight Loss Study: A Randomized Trial. JAMA. 2007;297:969–977.

30. Brehm BJ, et al. A Randomized Trial Comparing a Very Low Carbohydrate Diet and a Calorie-Restricted Low Fat Diet on Body Weight and Cardiovascular Risk Factors in Healthy Women. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:1617–1623.

31. Samaha FF, et al. A Low-Carbohydrate as Compared with a Low-Fat Diet in Severe Obesity. N Engl J Med 2003;348:2074–81.

32. Sondike SB, et al. Effects of a low-carbohydrate diet on weight loss and cardiovascular risk factor in overweight adolescents. J Pediatr. 2003 Mar;142(3):253–8.

33. Aude YW, et al. The National Cholesterol Education Program Diet vs a Diet Lower in Carbohydrates and Higher in Protein and Monounsaturated Fat. A Randomized Trial. Arch Intern Med. 2004;164:2141–2146.

34. Volek JS, et al. Comparison of energy-restricted very low-carbohydrate and low-fat diets on weight loss and body composition in overweight men and women. Nutrition & Metabolism 2004, 1:13.

35. Yancy WS Jr, et al. A Low-Carbohydrate, Ketogenic Diet versus a Low-Fat Diet To Treat Obesity and Hyperlipidemia. A Randomized, Controlled Trial. Ann Intern Med. 2004;140:769–777.

36. Nichols-Richardsson SM, et al. Perceived Hunger Is Lower and Weight Loss Is Greater in Overweight Premenopausal Women Consuming a Low-Carbohydrate/High- Protein vs High-Carbohydrate/Low-Fat Diet. J Am Diet Assoc. 2005;105:1433–1437.

37. Krebs NF, et al. Efficacy and Safety of a High Protein, Low Carbohydrate Diet for Weight Loss in Severely Obese Adolescents. J Pediatr 2010;157:252-8.

38. Summer SS, et al. Adiponectin Changes in Relation to the Macronutrient Composition of a Weight-Loss Diet. Obesity (Silver Spring). 2011 Mar 31. [Epub ahead of print]

39. Halyburton AK, et al. Low- and high-carbohydrate weight-loss diets have similar effects on mood but not cognitive performance. Am J Clin Nutr 2007;86:580–7.

40. Dyson PA, et al. A low-carbohydrate diet is more effective in reducing body weight than healthy eating in both diabetic and non-diabetic subjects. Diabet Med. 2007 Dec;24(12):1430-5.

41. Keogh JB, et al. Effects of weight loss from a very-low-carbohydrate diet on endothelial function and markers of cardiovascular disease risk in subjects with abdominal obesity. Am J Clin Nutr 2008;87:567–76.

42. Volek JS, et al. Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet. Lipids 2009;44:297–309.

43. Partsalaki I, et al. Metabolic impact of a ketogenic diet compared to a hypocaloric diet in obese children and adolescents. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(7-8):697-704.

44. Daly ME, et al. Short-term effects of severe dietary carbohydrate-restriction advice in Type 2 diabetes–a randomized controlled trial. Diabet Med. 2006 Jan;23(1):15–20.

45. Westman EC, et al. The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low- glycemic index diet on glycemic control in type 2 diabetes mellitus. Nutr. Metab (Lond.)2008 Dec 19;5:36.

46. Taubes G.: http://garytaubes.com/wp-content/uploads/2011/08/Science-The-soft-science-of-dietary-fat.pdf

47. The diet–heart hypothesis: a critique: Journal of the American College of CardiologyVolume 43, Issue 5, 3 March 2004, Pages 731-733Sylvan LeeWeinbergMD, MACC*http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109703016310

48. https://www.theguardian.com/society/2016/may/22/official-advice-to-eat-low-fat-diet-is-wrong-says-health-charity

49. The role of leptin and ghrelin in the regulation of food intake and body weight in humans: a review.Klok MD1, Jakobsdottir S, Drent ML.

50. Austin MA, Breslow JL, Hennekens CH, Buring JE, Willet WC, Krauss RM. Low density lipoprotein subclass patterns and risk of myocardial infarction. JAMA. 1988;260:1917-1921.CrossRefPubMedGoogle Scholar↵ McNamara JR, Campos H, Ordovas JM,

51. Peterson J, Wilson PWF, Schaefer EJ. Effect of gender, age, and lipid status on low density lipoprotein subfraction distribution: results from the Framingham Offspring Study. Arteriosclerosis. 1987;7:483-490.

52. Nagi DK, Hendra TJ, Ryle AJ, Cooper TM, Temple RC, Clark PM, Schneider AE, Hales CN, Yudkin JS. The relationships of concentrations of insulin, intact proinsulin and 32-33 split proinsulin with cardiovascular risk factors in type 2 (non-insulin-dependent) diabetic subjects. Diabetologia.1990;33:532-537.

53. Dreon DM, Fernstrom HA, Miller B, Krauss RM. Low-density lipoprotein subclass patterns and lipoprotein response to a reduced-fat diet in men. FASEB J. 1994;8:121-126.

54. Zoe Harcomb: Should the dietary guidelines ever have been introduced

55. Malhotra A : Eating MORE fat while cutting carbs and quitting sugar can help you lose weight and be happier, says top cardiologist: Mail Online, 2016.

56. Taubes G : Diet advice that ignores hunger. Sunday Review ed: The New York Times, 2015.

57. Ludwig D. Always hungry? Conquer cravings, retrain your fat cells and lose weight permanetly. New York: Grand Central Life & Style, 2016.

58. Why we get fat and what to do about it. New York: Alfred A Knopf, 2011.

59. Perlmutter D Grain Brain: the surprising truth about wheat, carbs, and sugar—your brain’s silent killers: Little, Brown and Company, 2013.

60. Nina Teicholz: The big fat surprise: why butter, meat and cheese belong in a healthy diet: Simon and Schuster, 2014.

61. National Obesity Forum, The Public Health Collaboration. Eat fat, cut the carbs and avoid snacking to reverse obesity and type 2 diabetes. http://www.nationalobesityforum.org.uk/index.php/136-news_/746-%E2%80%9Ceat-fat,-cut-the-carbs-and-avoid-snacking-to-reverse-obesity-and-type-2-diabetes-%E2%80%9D.html (accessed 05 Mar 2018).

62. Malhotra A:

Saturated fat is not the major issue. BMJ 2013;347:f6340.doi:10.1136/bmj.f6340

63. Aseem Malhotra: It is time to bust the myth of physical inactivity and obesity: you cannot outrun a bad diet

64. Aseem Malhotra: Saturated fat does not clog the arteries

65. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study

66. . BMJ 2013;347:f6340

67. Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies

68. Re-evaluation of the traditional diet-heart hypothesis

69. Saturated Fat Finally Vindicated in Long Buried Study

70. . Association of Dietary, Circulating, and Supplement Fatty Acids With Coronary Risk: A Systematic Review and Meta-analysis

71. . Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis

72. Dietary fat guidelines have no evidence base: where next for public health nutritional advice?

73. . The 100-year-old scientist who pushed the FDA to ban artificial trans fat

74.. Study Questions Swapping Butter for Vegetable Oils

75. Change in dietary saturated fat intake is correlated with change in mass of large low-density-lipoprotein particles in men

76. . Low-Density Lipoprotein Subclass Patterns and Risk of Myocardial Infarction

77. Det store bedraget om kolesterol