Metta fett - et problem?


Fremdeles holder mange fast på hypotesen om at metta fett er den store stygge ulven i forhold til hjerte/ karsykdommer.

Ancel Keys står bak hypotesen fra 70 tallet om at metta fett fører til for høyt kolesterol som igjen fører til hjerte/ karsykdom. Denne hypotesen var egentlig kun Keys egen teori, som aldri ble bevist. I Keys "Seven countries study" plukket Keys ut de landene som støttet hans syn, samtidig som han så bort fra de landene som viste andre resultater enn det han var ute etter. Resultatet fra denne studien ble likevel styrende. Keys satt i tillegg i en kostholdskomité der flere av medlemmene var "syvende dags adventister" Ikke noe galt om religiøse overbevisninger, men når flere av disse var vegetarianere, er det vel ganske sannsynlig at dette satte sitt preg på kostrådene som har vært retningsgivende i 50 år.

Samtidig som Keys kjempet for sitt syn, prøvde John Yudkin å få fram et helt andre synspunkter. Yudkin mente at sukker var den store riskikofaktoren. Både i forhold til overvekt og diabetes 2. Yudkin mente også at den sterke økningen av fettlever skyldtes sukker, da sukker ble omdannet til fett i leveren, men han ble bare ledd av. Etterhvert da stadig flere overvektige barn utviklet fettlever ble det tydelig at det var Yudkins hadde rett.

Ancel Keys var en karismatisk mann det var viktig å holde seg inne med, mens Yudkin var en forsiktig og ydmyk mann, som det var lett å overse, og selv om Yudkins forskning holdt langt bedre kvalitet enn Keys, vant Keys denne "krigen".

Sukkerindustrien støttet også Keys teorier og gikk hardt ut mot Yudkin som etterhvert ble totalt oversett og latterliggjort. Yudkins teorier ble begravd uten å ha blitt publisert. Først i senere tid har noen våget å ta opp igjen Yudkins teorier.

Frykten for å bli latterliggjort har trolig hindret flere fra å støtte Yudkins syn. Først i 2002 da dr Robert Lustig ga ut boka si "Pure, White and deadly" kom denne debatten fram i lyset igjen.

Teorien til Keys har i ettertid blitt motbevist gang på gang, uten at det har fått noen som helst betydning.

Det er omtrent umulig å endre folks oppfatning. Barnelærdommen sitter "spikra" og selv om det er mange forskningsresultater som viser at det ikke er metta fett som fører til høyt kolesterol, og at det heller ikke er høyt kolesterol som gir hjerte/ karsykdommer, opprettholdes advarslene angående mettet fett.

Og selv om all statistikk viser at siden disse retningslinjene ble innført har folkehelsa bare utviklet seg i en negativ retning. I et voldsomt tempo. Det har tatt 50 år å snu den totale helsetilstanden i landet vårt, totalt på hodet. Det er selvsagt en utfordring at mange av oss spiser mer enn vi har behov for og at tilgjengeligheten på "junk food", prosessert mat, snop og brus flommer over. Men all statistikk viser at "den store massen" følger retningslinjene.

Retningslinjene har fått oss til å redusere inntaket av mettet fett til fordel for lettprodukter. Vi spiser mer grønnsaker, vi spiser mindre fett og vi spiser mer grove kornprodukter.

Flere forskningsresultater viser også at studiene angående metta fett som problem, ble gjort på dårlig, industrielt fremstilt metta fett, ikke fra naturlige råvarer. Det ble faktisk brukt margarin i stedet for smør, men det var likevel smør som ble bannlyst.

De fleste vil være enige i at fett fra "junk food", chips, kjeks og annen prossessert mat er ugunstig, men det betyr ikke nødvendigvis at fett fra ost og kjøtt er farlig.

Og hva med all den forskningen som nå viser at metta fett fra ekte ren mat har en gunstig effekt på helsa vår? At det er stor forskjell på naturlig fett og industrielt fremstilt fett.

Skal vi bare lukke øynene for den forskningen? Og skal vi bare fortsette i samme spor?.

Er det ikke bedre å ta lærdom og endre kurs?

Når det nå foreligger randomiserte studier som viser at Keys tok feil, så skulle en jo tro at retningslinjene skulle bli endret. Men det skjer ikke. Fremdeles holder vi på de tradisjonelle rådene om at A fører til B som blir til C , selv om denne tankerekka ikke lenger viser seg å være riktig.

Stadig flere rapporter viser derimot at det er en klar sammenheng mellom høyt karbohydratinntak og økt kolesterol. At høyt inntak av karbohydrater gir økning i de uheldige, tette, små LDL-partiklene, mens metta fett fra ekte mat som smør, ost og kjøtt, gir store luftige LDL - partikler, som har en beskyttende effekt på hjerte/ karlidelser.

Høyt inntak av metta fett fra ekte mat gir som oftest også stigning i HDL- kolesterolet, som beskytter mot hjerte/ karsykdom.

Flere rapporter viser også at kolesterol strømmer til skadede åreveggene for å reparere skadene som er forårsaket av karbohydrater og dårlig fett. Kolesterolet beskytter oss altså.

Vi har de kolesterolverdiene vi trenger i følge dr. Kjellevatn. Trenger kroppen mer for å rydde opp, så produserer kroppen mer, og har vi behov for mindre, så produserer vi mindre. Hvorfor skal vi klusse med denne fine mekanismen?

Å legge skylden på kolesterolet som risikofaktor for hjerte/ karsykdommer, kan vel egentlig sammenliknes som å skylde på brannmennene som strømmer til en husbrann. Jo flere brannmenn, jo høyere risiko for brann. Hvor logisk er egentlig det?

Hvorfor skal vi være så redde for å spise naturlig fett fra ekte matvarer som både gir oss bedre helse, bedre smak og samtidig gir oss metthetsfølese slik at vi spiser mindre? Og hvorfor i alle verden skal vi ta medisiner for redusere "reparatørene"?

Det må være lov å spørre.

Folks helse bør vel være det overordna målet.

Må vi gjøre samme feilen som generasjonen foran oss slik at vi som er i 50-60 årene i dag blir sittende på sykehjem med diabetes 2, slag, hjerteinfarkt, demens, alzheimer og kreft? Hvis vi i det hele tatt rekker å bli eldre da! Må vi virkelig få alle disse sykdommene, eller skal vi endre kurs slik at vi kan holde oss friske lenger?

SÅ lenge de fleste av dagens helseproblemer er relatert til kosthold så bør det jo være mulig å forhindre denne utviklingen, men vi må sannsynligvis endre kurs. Fortsetter vi i samme spor, så er disse lidelsene uunngåelige.

Så hvorfor tar vi ikke denne forskningen til etterretning?

Jeg bare lurer.

Referanser:

1. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study

2-Latterliggjort og utfrosset sukkerforskning

2. BMJ 2013;347:f6340

2. BMJ 2015;351:h3978

3. BMJ 2016;353:i1246

4. Saturated Fat Finally Vindicated in Long Buried Study

5. Association of Dietary, Circulating, and Supplement Fatty Acids With Coronary Risk: A Systematic Review and Meta-analysis

6. Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis

7. Dietary fat guidelines have no evidence base: where next for public health nutritional advice?

8. The 100-year-old scientist who pushed the FDA to ban artificial trans fat

9. Food Network April 12, 2016

10. The Atlantic April 14, 2016

11. New York Times April 13, 2016

12. Arklatex April 13, 2016

13. WebMD April 12, 2016

14. TIME April 12, 2016

15. Newswise April 12, 2016

16. Huffington Post April 13, 2016

17. Science Daily April 12, 2016

18. STAT April 12, 2016

19. Huffington Post April 13, 2016

20. Bull N Y Acad Med. 1968 Aug; 44(8): 1012–1020.

21. Circulation. 1969; 40: II-1-II-63

22. TIME May 13, 2014

23. Am J Clin Nutr May 1998 vol. 67 no. 5 828-836

24. Authority Nutrition December 2015

25. JAMA. 1988;260(13):1917-1921

26. Am J Clin Nutr March 2010 vol. 91 no. 3 502-509

27. Det store bedraget om kolesterol