Stigmatiserende holdning i beste sendetid!

Jeg satt og så på programmet ”Hvorfor det” av Tore Sagen og Trond Viggo Torgersen, lørdag 30 april og ble veldig skuffet over Trond Viggos holdning i forhold til spørsmålet om glutenreaksjoner.

Jeg har veldig sansen for Trond Viggo, men hadde lite sansen for hvordan han svarte angående at det er så mange som mener de ikke tåler gluten eller melk.

Jeg opplevde Trond Viggos svar på dette spørsmålet som mild sagt respektløst, stigmatiserende og svært skuffende.

Det sitter faktisk mange rundt omkring i dette landet som blir dårlige, på en eller annen måte, hver gang de inntar gluten, melk, evt andre matvarer.

Som lege burde Trond Viggo vite at mye innen medisin er erfaringsbasert. Når det gjelder reaksjoner på ulike matvarer er det kun noen få som lar seg fange opp på blodprøver og da er vi nødt til å ta hensyn til genetisk disposisjon, symptomer, historikk og erfaring for å kartlegge de ulike reaksjonene.

I dag brukes det en spesifikke tester for å kartlegge cøliaki. Hvis disse testene er negative, blir det som oftest konkludert med du tåler gluten. Så enkelt er det dessverre ikke.

Det er faktisk fullt mulig å reagere på gluten uten å ha cøliaki. Det er også fullt mulig å ha cøliaki selv om testene er negative. Utslagene på testen kan vise seg først etter mange år med symptomer. Hvis du erfarer at du får vondt i magen hver bidige gang du får i deg gluten, vil det være rimelig dumt å fortsetter å innta dette.

Det samme gjelder melk.

Det er mulig å reagere på andre komponenter i melk enn laktose (melkesukkeret), bl.a. melkeproteiner. Ved reaksjoner på melkeproteiner vil laktosetesten være negativ. Det er da både lettvint og uheldig å konkludere med at alle som har negativ laktosetest tåler melk. Hvis du ligger sammenkrøket på sofaen hver eneste gang du inntar melk, så er det lov å bruke sunt folkevett.

Vi må ikke bli så bundet av prøvesvar at vi slutter å tenke sjøl. Det er vondt å brenne seg på stekeplata, og selv om det ikke finnes noen prøve som sier at det er vondt, så kjenner du det jo og unngår å ta på en varm plate igjen. Du lærer av erfaring.

Så lenge ikke alle reaksjoner fanges opp på tilgjengelige blodprøver, må vi bruke erfaring. Dette kalles erfaringsbasert kompetanse, og blir brukt på tusenvis av legekontorer rundt om i landet hver eneste dag. Hvorfor skal ikke erfaring brukes når det gjelder kosthold og matreaksjoner. Skal vi bare lukke øynene for den erfaringen?

Og selv om noen gjør feil, skal vi da skjære alle over en kam og si at de fleste bare følger en trend?

Det kan være flere grunner til at folk reagerer på disse matvarene, og stadig flere årsakssammenhenger kartlegges.

Ubalanser i bakteriefloraen i tarmen blir vist stadig større interesse. Mangel på enkelte enzymer kan resultere i at enkelte proteiner ikke blir tilfredsstillende nedbrutt, som igjen kan medføre ulike plager. Det trenges enda mye forskning på dette området, men det foreligger mer enn nok dokumentasjon som viser at maten kan ha innvirkning.

Trond Viggo sa riktignok at det var hans egen mening, og det har han sin fulle rett til å mene. Men denne personlige oppfatningen kan være et hinder for at noen får hjelp, og er til liten nytte for pasientene.

Det vil alltid være mulig å finne forskning som støtter ens egen oppfatning, men så lenge det finnes seriøs forskning med signifikant effekt, blir det svært uheldig å latterliggjør dem som faktisk erfarer at det hjelper dem å få hverdagen til å fungere med å fjerne melk, gluten og eventuelle andre matvarer fra kostholdet.

Når Trond Viggo i tillegg går ut med denne holdningen som lege i beste sendetid på Tv , vil jeg påstå at han misbruker sin posisjon til å stigmatisere og latterliggjøre en stadig økende pasientgruppe.

Jeg trodde en leges oppgave var å hjelpe pasientene på best mulig måte, og ikke legge ”sten til byrde” for en stor pasientgruppe som har det vanskelig.

Denne stigmatiseringen er faktisk en av de største utfordringene for dem som merker negative reaksjoner på mat, og når den viser seg blant leger og annet helsepersonell blir det ekstra ille. Det blir faktisk like stigmatiserende som å latterliggjøre dem som bruker briller. Brillene kan være det hjelpemiddelet som gjør at ”brillebrukeren” fungerer i hverdagen. Et melke- og glutenfritt kosthold kan være hjelpemiddelet som skal til for å at de som merker negative reaksjoner på disse råvarene, skal fungere i hverdagen.

At Trond Viggo skulle ha denne holdningen var derfor veldig skuffende.

Mange av dem som merker negative reaksjoner på melk og gluten har drevet et grundig detektivarbeid gjennom mange år, og har utrolig mye kompetanse på området, spesielt om sine egne reaksjoner. Å vite hva som forårsaker magesmertene eller andre plager gir dem en mulighet for å ha kontroll over plagene, og de færreste gjør dette for å være interessante eller trendy.

Det er ikke særlig kjekt å ha spesielle kostbehov, men det er enda mindre kjekt å bli dårlig hver gang du er ute blant venner, skal på ferie, i bryllup eller skal ha eksamen.

Å vite er gull verdt.

De som sliter år etter år og ikke får hjelp hos egen lege, blir nødt til å finne kompetanse andre steder. Det finnes heldigvis en del leger som har kompetanse om matreaksjoner, men de er dessverre i fåtall. Mange bruker derfor dagens teknologi og finner masse tilgjengelig informasjon på nettet.

Kosthold og matreaksjoner er derimot et komplisert og sammensatt tema og det blir selvsagt gjort feil, men vi må ikke gå i fella og mistro folks agenda av den grunn.

En lite spørsmål til slutt:

Jeg lurer bare på hva Trond Viggo og andre med samme holdning selv ville gjort hvis det var deres barn eller barnebarn som skrek hver bidige natt det fikk melk og gluten, for så å sove som en sten når disse råvarene ble utelatt fra kosten. Eller som hadde huden full av kløende eksem som forsvant på et melke og glutenfritt kosthold, for så å blusse opp igjen ved det minste inntak av disse råvarene. Ville holdningen da vært like nedlatende?

Hilsen en som har fått et nytt liv på melke og glutenfri kost,

men som ikke har utslag på noen cøliaki eller allergiprøve.