Det er ikke fravær av gluten som øker risikoen for diabetes type 2, men de glutenfrie alternativene


Viser til artikkelen i Dagbladet, 3. April 2017, med den sensasjonsprega overskriften om at glutenfritt kosthold fører til diabetes type 2. Myndighetene advarer mot å kutte gluten hvis man ikke må.

Kanskje vi bør stoppe opp og tenke oss litt om hva som egentlig blir formidlet her?

Det er en kjent sak at mange som velger et glutenfritt kosthold utsetter seg for økt fare for diabetes type 2. Det er det dessverre altfor mange eksempler på til at det kan være en tilfeldighet.

Det blir derimot uheldig å sidestille økt risiko for diabetes type 2 med et kosthold fritt for gluten, som om det er fravær av gluten som er problemet, og dermed advare mot å utelate gluten fra kosten av den grunn.

I artikkelen sier førsteamanuensis Dagfinn Aune at det trolig er fravær av fiber i de glutenfrie produktene som er problemet. Førsteamanuensis Anne-Marie Aas sier også at det sannsynligvis er innholdet av fiber, vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer i et glutenholdig kosthold som forklarer resultatene, mer enn inntak av gluten. Med andre ord at det er fravær av fiber, og viktige næringsstoffer i glutenfrie produkter som er utfordringen.

Det er dette som er hovedproblemet, etter min oppfatning.

Bør ikke fokuset heller rettes mot å gi god veilending om hvilke alternativer som er gunstige, i tillegg til å øke innholdet av fiber og viktige næringsstoffer i glutenfrie produkter?

Det er bare å ta en titt i hyllene for allergikost, så ser de fleste at det er lite her som har noe med helsebringende kosthold å gjøre.

Det presiseres også i artikkelen at fravær av fiber er ugunstig i forhold til tarmfloraen, hvilket jeg støtter fullt ut. Igjen er det fravær av fiber som trekkes fram som hovedproblemet. Ikke fravær av gluten.

Overskriften i artikkelen bør vel derfor heller være at hvis du velger glutenfrie produkter der innholdet av fiber og næringsstoffer er mangelfullt, risikerer du økt forekomst av overvekt og diabetes type 2. Hvilket også er tilfelle hvis du velger et glutenholdig kosthold med samme lave fiber og næringsinnhold.

Anbefalingene om å spise mer grønnsaker, fiber, fisk og sunt fett er gode enten du velger et glutenholdig eller glutenfritt kosthold, og det er fullt mulig å velge et glutenfritt kosthold og samtidig ivareta disse anbefalingene. Her er det dessverre manglende kompetanse, og mange tror at glutenfrie produkter automatisk er sunne og slankende.

Da er det vel rådgivningen om gunstige alternativer som er mangelfull og som bør forbedres, fremfor å advare mot å kutte ut gluten.

Det står også i artikkelen at et glutenfritt kosthold ikke er slankende, tvert imot.

Anne Marie Aas sier: ”Det er i vertfall feil å tro at man skal gå ned i vekt med en glutenfri diett. Det er nesten det motsatte”.

Her igjen sidestilles et glutenfritt kosthold med et ”høykarbo”- kosthold.

Det bør vel heller stå at en glutenfri diett kan gi vektøkning, alt etter hvilke alternativer du velger og hvordan du setter sammen måltidet.

At mange gjør feil valg, er uheldig, men det blir, etter min oppfatning, ikke riktig å sidestille det med at det er gluten som er synderen.

Hvis alternativene som velges er brødmat med høyt innhold av ”raske” karbohydrater, vil det helt klart gi økt risiko for diabetes type 2. Men det er hverken anbefalt eller særlig gunstig.

Intoleranse mot gluten kan også gi vektøkning, og i den sammenheng kan et glutenfritt kosthold med gunstige alternativer faktisk gi vektreduksjon. Men valg av alternativer, sammensetning av måltidet, mengde, aktivitetsnivå og eventuelle intoleranser spiller en vesentlig rolle for resultatet. Å si at et glutenfritt kosthold gir vektøkning, blir dermed feil, men hvis du velger ugunstige alternativer kan det derimot gi vektøkning.

Det kan være mange grunner til at folk ønsker å utelate gluten fra kostholdet. Hvis du tydelig får negative reaksjoner hver gang du spiser glutenholdig mat, er det lite fornuftig å fortsette å innta disse, uavhengig av prøvesvar eller evt. mangel på prøvesvar. Å ta tilgjengelige tester hos legen for å fange opp en eventuell cøliaki, eller andre intoleranser eller lidelser er nødvendig, men fravær av utslag på testen betyr ikke nødvendigvis at du tåler gluten. Ikke alt fanges opp på disse testene. Bl.a. så vil ikke en dårlig tarmflora eller irritabel tarm gi utslag på en cøliaki eller allergitest. Egenerfaring blir dermed viktige å ta hensyn til.

Anne Marie Aas anbefaler at alle bør ta opp sine plager med egen lege for om mulig å få stilt en diagnose, slik at næringsrike matvarer ikke utelates uten grunn. Det er jeg fullstendig enig i, men problemet er jo ofte at mange har tatt runden hos egen lege, og spesialister uten å finne noen forklarlig grunn. Det er da det begynner å bli vanskelig, og det er da det er viktig at informasjonen som kommer ut i media er riktige og til nytte for pasientene.

Hensikten må jo være at hver enkelt skal få bukt med sine plager. Og hvis du ikke får noen konkrete svar på noen tester, men likevel blir dårlig hver eneste gang gluten inntas, så må vi ikke glemme å ta hensyn til kliniske erfaringer.

Gluten er ikke et livsnødvendig næringsmiddel, og med valg av gunstige alternativer med alle nødvendige næringsstoffer, inklusiv fiber, medfører det ingen risiko å utelate gluten fra kostholdet.

Det er altså ikke fravær av gluten som er problemet, men fravær av fiber og viktige næringsstoffer, og da blir overskriften og advarselen i artikkelen ganske misvisende.

Bør vi ikke heller sørge for bedre veiledning og samtidig utfordre produsenter av glutenfrie produkter om å utvikle mer næringsrike og fiberrike produkter, slik at det blir enklere for alle å holde seg friske?

På en glutenfri messe jeg deltok på spurte jeg faktisk en ernæringsfysiolog som var ansatt hos en av de største produsentene av glutenfrie produkter, om de hadde planer om å lage en frokostblanding med fokus på blodsukkerstabilisering og næringsinnhold. Svaret jeg fikk var at deres bedrift hadde hovedfokus på å utvikle alternativer så de med cøliaki fikk flere valg, ikke på sunnhet og helse.

Med denne holdningen til produktutvikling hos produsentene av glutenfrie produkter, er dette, etter mitt skjønn, en mye større utfordring i forhold til økt risiko for overvekt og diabetes type 2, enn å velge et kosthold fritt for gluten.

Selv om det i teksten blir presisert at det er fravær av fiber og viktige næringsstoffer som er hovedutfordringen, blir det likevel uheldig å ha en sensasjonsartikkel på denne måten. Overskriften bidrar dermed til å gi et feilaktig bilde over hva et glutenfritt kosthold er, da det i denne artikkelen sidestiller et glutenfritt kosthold med et ”høykarbo” kosthold, hvilket hverken er å anbefale eller nødvendig.

Mette Lund Larsen

Ernæringsterapeut, sykepleier

Gründer bak Superknask knekkebrød, Elta og bakt på Finnøy

(Et fiberrikt, næringsrikt og glutenfritt alternativ til brød)