Vi reagerer ikke alle likt på maten vi spiser

Hva er det som gjør det så vanskelig å forstå at ikke alle reagerer likt på maten de spiser?

Plenen din responderer ulikt i forhold til hvilken gjødsel du bruker. Bilen responderer ulikt i forhold til hvilket drivstoff den får. Hunden din reagerer ulikt i forhold til hvilket fór den får. Og de fleste som har gullfisker har erfart at ikke lever lenge hvis fisken får feil eller for mye fór.

Men når det gjelder oss mennesker så skal vi alle reagere likt?

Vi har ulik bakgrunn, bruker ulike medisiner, har ulik enzymaktivitet, har ulik bakterieflora og har ulikt kosthold og ulik livsstil. Alle disse faktorene har betydning for hvordan vi reagerer på maten vi spiser.

Dette er et komplisert tema, men stadig nye sammenhenger kartlegges. Nylig er det funnet klare sammenhenger mellom bakteriefloraen i tarmen og dens betydning for hvordan vi reagerer på mat.

Bakteriefloraen i tarmen påvirkes igjen av mange faktorer. Bl.a. om vi er født naturlig eller med keisersnitt, medisinbruk, kosthold, stress, ukjente bakterier fra andre land, så også vår reiseaktivitet kan ha betydning. Matreaksjoner er dermed mye mer komplisert enn å bare handle om matallergi og cøliaki.

Vi må ikke bare se på den enkelte matvare i forhold til reaksjoner på mat.

Sammensetning av måltidet og ikke minst mottakerapparatet som fordøyelsen og bakteriefloraen i tarmen spiller trolig minst like stor rolle.

Dermed blir hver enkelt eksperter på sine egne reaksjoner, og når du merker at du blir dårlig av enkelte matvarer så har du høyst sannsynlig rett, selv om sammenhengen kan være noe vanskelig å forklare med første øyekast.

Ta derfor dine reaksjoner på alvor!

Mette