Proteinintoleranse

Proteinintoleranse er en forholdsvis ukjent lidelse i Norge. Det er en form for matintoleranse der kroppen ikke spalter proteinene kasein i melk og gluten i mel tilfredsstillende.

Denne formen for matintoleranse kan gi mange ulike fysiske og psykiske plager.

Ved proteinintoleranse vil det som oftest være en eller annen form for psykiske reaksjoner knyttet til mat i kombinasjon med fordøyelsesplager. Men det er ingen forutsetning. Lidelser som ADHD, autisme, angst og depresjon kan ha sammenheng med denne formen for matintoleranse.

Reaksjonene  kan variere fra små hverdagsplager til mer alvorlige tilstander. De fleste reagerer på proteinene kasein i melk, gluten i mel, eller begge deler, men også andre matvarer kan ha betydning. Det brukes en urinprøve for å finne ut om melk og gluten brytes ned og denne testen brukes som utgangspunkt for videre kosthold. Alle vil samtidig få råd om næringsrike alternativer, slik at næringsbehovet sikres. 

Karl Ludvig Reichelt, professor ved Rikshospitalet regnes som pioneren innen dette området og har utviklet denne unike urintesten som brukes for å fange opp proteinintoleranse. 

Andre terapiformer som psykologiske, spesialpedagogoiske, og adferdsterapeutiske tiltak kan være nødvendige i tillegg til kostjusteringer. Eventuelle justeringer i medikamentbruk må kun foregå i samråd med behandlende lege.

Eventuelle andre utfordringer knyttet til mat vil bli vurdert og tatt hensyn til ved klinikken. 

Ernæringsklinikken står oppført som rekvirent for urintesten. 

Testing av proteinintoleranse vil bli gjort på bakgrunn av konsultasjon ved klinikken. 

 

Nyttige lenker:

Norsk Proteinintoleranseforening - www.npif.no

Glutenfri - kaseinfri diett - www.gfcfdiet.com